036-5219160

BUSINESSCLUB

Als bedrijfslid of sponsor kunt u starttijd reserveren.

Het reserveren van een starttijd is drie weken van te voren mogelijk in het tweede halve uur van ieder uur.

Voorwaarden en spelregels:

 • Er kan gereserveerd worden voor 9 of 18 holes.
 • Alle spelers dienen zich uiterlijk een half uur voor hun afgesproken starttijd te melden bij de receptie, alwaar eventuele wijzigingen in starttijd worden medegedeeld. Bij niet op tijd melden vervalt de starttijd en zal een nieuwe starttijd aangevraagd moeten worden.
 • In het eerste halve uur kan niet vooraf gereserveerd worden. Deze tijden zijn beschikbaar voor de inloop. Starten vindt dan plaats op basis van binnenkomst, en binnen anderhalf uur na binnenkomst (indien beschikbaar).
 • Het is niet mogelijk om starttijden voor anderen te reserveren als u zelf niet meespeelt.
 • Op de dag zelf is het niet mogelijk telefonisch te reserveren voor leden. Dit is wel toegestaan met introducé(’s), greenfeespelers en handicart gebruikers, mits er starttijden in het tweede halfuur beschikbaar zijn.
 • Beschikbare starttijden zijn afhankelijk van baanonderhoud, wedstrijden, de al gereserveerde starttijden en de voorziene baanbezetting.
 • Greenfeespelers mogen afslaan van maandag tot en met zondag binnen de te reserveren starttijden. Voor reserveren bellen na 14:00 uur.
 • Een bedrijfslid mag twee introducees per dag introduceren.
 • Een introducé mag 5 x per jaar uitgenodigd worden om tegen introductietarief te spelen, alle dagen van de week, ongeacht met wie hij/zij meekomt. De introducé speelt met en in dezelfde flight als het introducerende lid.
 • De maximale flighthandicap is 108.
 • De minimale eis voor speelvaardigheid voor introducés en greenfeespelers is Clubhandicap 54.
 • Groepsreservering (vanaf 13 personen) kan worden aangevraagd bij Marketing & Communicatie, telefoon 036-52 191 32 of via e-mail info@almeerderhout.nl. Telefoonnummer receptie voor reservering starttijd: 036-52 191 60.

BOEK NU EEN STARTTIJD