036-5219160

VERENIGING

We zijn een vereniging waar recreatief golfen de boventoon voert. Het grootste deel (ruim 80%) speelt geregeld op vrijblijvende wijze een ronde golf of volgt een training. Hiervoor organiseren we de vereniging en faciliteren we een goed bespeelbare baan. Daarnaast is er plaats voor specifieke groepen zoals wedstrijdspelers en businessclub leden, die op eigen wijze ondersteund worden.

Diversiteit aan doelgroepen

Het gaat hierbij over de grote middengroep van 80%, waarbij het verenigen de basis is.

Als we het hebben over doelgroepen dan zijn er aandachtsgebieden:

  • Jeugd heeft de toekomst, laten we ze dan ook laten spelen. Op dit moment hebben we een grote aanwas van jeugd, maar ook een gat tussen de 12-20 jaar. Om dit naar de toekomst te voorkomen is het noodzakelijk om aan de jeugd energie te blijven geven. Daarbij komt dat er hierdoor ook jongere leden in het vizier komen, namelijk de ouders van de jeugd (zie ook jeugd en familiebeleid)
  • Jongere leden (onder de 50) toevoegen leidt ertoe dat dat de gemiddelde leeftijd omlaaggaat. Als we namelijk doorgaan op de huidige manier dan veroudert ons ledenbestand met als gevolg dat mogelijk de continuïteit in gevaar komt.

We gaan hier een actief beleid op voeren. Enerzijds door bij het aannamebeleid hier rekening mee te houden, anderzijds door meer aandacht in de markt te vragen voor deze doelgroepen. Aantrekkelijke baan Het gaat om een baan die door gemiddelde speler als uitdagend ervaren wordt, waarbij kwaliteit bovenaan staat. De speerpunten tot en met 2025 voor de baan zijn als volgt:
.

  • Onderhouden en verbeteren van de baankwaliteit / bespeelbaarheid van de baan
  • Upgrade van oefenfaciliteiten
  • Doorzetten van verduurzaming