036-5219160
0 items

Plaatselijke regels 2024 (versie 13 april 2024)

Buiten de baan
Buiten de baan wordt aangegeven met witte palen of palen met een witte kop.

Abnormale baanomstandigheid (GUR)
Gebieden met aangepaalde bomen, mollenklemmen en GUR gemarkeerd met blauwe palen of witte lijnen en een blauwe paal zijn verboden speelzones. die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Een belemmering door deze verboden speelzone moet zonder straf worden ontweken volgens Regel 16.1f.
Bij het ontwijken van hole 8 Markermeer is de speler verplicht de droppingzone achter het gebied te gebruiken.

Schapenweide (GUR tevens verboden speelzone)
Als de bal van de speler op de baan ligt, maar binnen twee clublengten van het schrikdraad dat dient om schapen binnen een bepaald gebied te houden, dan moet hij de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1f.

Verbod om verboden speelzones gemarkeerd als GUR te betreden wegens gevaar voor spelers
Het is niet toegestaan om de verboden speelzones op hole 8 Markermeer te betreden.
Straf bij overtreding:
Eerste overtreding: een strafslag
Tweede overtreding: twee strafslagen
Derde overtreding: diskwalificatie

Houtwallen
De houtwallen op een aantal plaatsen in de bosschages  zijn een integraal deel van de baan (en dus geen obstakel).

Gestapelde boomstammen en takken
Gestapelde boomstammen en takken in het algemene gebied zijn abnormale baanomstandigheid en deze mogen worden ontweken volgens Regel 16.1

Hindernis tevens verboden speelzone

Hole 1  Markermeer
Het gebied aan de rechterzijde van het geasfalteerde pad aan de gehele rechterzijde van hole 1 Markermeer is een verboden speelzone. De grens van de hindernis wordt aangegeven door de rechterzijde van het geasfalteerde pad. Als de bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt moet worden ontweken volgens Regel 17.1 e.De rode palen met groene koppen geven uitsluitend de soort hindernis aan

Hole 5 Gooimeer
Het gebied binnen de hindernis gemarkeerd met rode en gele palen met een groene kop is een verboden speelzone. Als de bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt moet worden ontweken volgens Regel 17.1 e.

Verbod om verboden speelzones te betreden wegens gevaar voor spelers
Het is niet toegestaan om de verboden speelzone op hole 5 Gooimeer te betreden
Straf bij overtreding:
Eerste overtreding: een strafslag
Tweede overtreding: twee strafslagen
Derde overtreding: diskwalificatie

Hindernis
De met rode palen gemarkeerde  hindernis langs Markermeer 2 en 4 en IJmeer 3, 5, 6 en 8 is maar aan een zijde gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige.

Droppingzone voor hindernis achter green hole 3 IJmeer
Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de rode hindernis achter de green van hole 3 IJmeer mag een speler met bijtelling van één strafslag een bal in de droppingzone droppen rechts van de green gemarkeerd met een wit bordje droppingzone. De droppingzone is een clublengte van het paaltje niet dichter bij de hole. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a

De Regelcommissie