036-5219160
0 items

Verhuur golf locker, voorwaarden en regels:

 

 

 1. Verhuur van een locker door GC Almeerderhout aan een lid t.b.v. de golfspullen geschiedt uitsluitend per kalenderjaar en wordt vooraf in rekening gebracht, tezamen met de jaarfactuur van het verenigingslidmaatschap.
 2. Huur van een locker t.b.v. de golfspullen is persoonsgebonden en is alleen mogelijk in combinatie met een volwaardig lidmaatschap van de Vereniging, te weten Regulier, Par 3, Jong Volwassen, Daluren en Jeugd Lidmaatschap.
 3. Bij opzegging van beschreven lidmaatschappen vervalt automatisch het recht op huur van een locker t.b.v. de golfspullen. Huurder is verplicht voor ingang van het nieuwe kalenderjaar de locker open, leeg en schoon op te leveren en toegankelijk te maken voor de nieuwe huurder.
 4. GC Almeerderhout wijst iedere aansprakelijkheid af voor ontvreemding van goederen of schade aan goederen van huurders, tenzij de schade is veroorzaakt door brand of grove schuld van verhuurder.
 5. Lid dient:
 • voor een deugdelijk slot te zorgen
 • geen bederfelijke waren in de golftas achter te laten
 • geen brandbare vloeistoffen in de locker op te slaan
 • geen elektrische verwarmingselementen toe te passen
 • te voorkomen dat er overbelasting van de elektriciteitsaansluiting optreedt
 • de enkel uitgevoerde elektriciteitsaansluiting niet uit te breiden door verloopstekker
 • de locker schoon te houden
#