036-5219160

Gebruik van Trolleys:
Gebruik toegestaan afhankelijk van weersomstandigheden en baangesteldheid, dit geldt ook voor leden met ontheffing. Om te voorkomen dat de baan dicht moet, kan het voorkomen dat ook leden met ontheffing NIET met de trolley de baan in mogen. Uiteraard kunt u dan wel gebruik maken van het handicart pad op Gooimeer (ter beoordeling door Hoofdgreenkeeper).

Gebruik van Handicart/Marshalcart:
Gebruik toegestaan afhankelijk van weersomstandigheden en baangesteldheid.
Op Gooimeer is het gebruik langer toegestaan (afhankelijk van weersomstandigheden en baangesteldheid).
De 90 graden regeling is van toepassing (zie toelichting website) of alleen via het aangegeven pad. Vanaf het pad zal er dan gelopen moeten worden naar de bal (ter beoordeling door Hoofdgreenkeeper).

Sluiting van Greens & Tees:
Indien weersomstandigheden en baangesteldheid dit toelaten zullen zomergreens en tees in het spel blijven. Indien noodzakelijk zullen zomergreens en tees tijdig uit het spel worden genomen. (ter beoordeling door Hoofdgreenkeeper).

Qualifying condities & plaatsen :
Het plaatsen is ter beoordeling door de regelcommissie.

Oefenfaciliteiten:
Oefengreens: Gebruik toegestaan afhankelijk van weersomstandigheden en baangesteldheid (ter beoordeling door Hoofdgreenkeeper).

Driving Range: Open tenzij weersomstandigheden en baangesteldheid het rapen van ballen niet toelaat (ter beoordeling door Hoofdgreenkeeper).

Bij misbruik van de oefenfaciliteiten kan besloten worden om deze te sluiten.

Al deze bovengenoemde maatregelen worden – voor zover van toepassing – nader bekendgemaakt op de website.

Wij rekenen op ieders begrip en medewerking, in het belang van onze baan.

De Baancommissie


 

RENTEPERCENTAGE ACHTERGESTELDE LENINGEN

Door de renteontwikkeling van de afgelopen jaren is de rentevergoeding volgens artikel 3.2 van de lening overeenkomst heel laag geworden en zou die zelfs negatief moeten worden vastgesteld.

Het rentepercentage van de 10-jaars NL staatsobligaties per 1 juli 2019 was -0,145%. Het bestuur heeft destijds besloten om het rentepercentage op 0% vast te stellen. Maar het bestuur heeft in september 2019 deze beslissing heroverwogen, vanwege het achtergestelde karakter van deze leningen. Het bestuur achtte het onredelijk de negatieve rente aan de leden in rekening te brengen en ook onredelijk om het rentepercentage op 0 te stellen. Daarom heeft het bestuur besloten dat op de achtergestelde leningen voor leden die lid zijn geworden vanaf 1 januari 2002 met een verplichte rentedragende achtergestelde lening, de rentevergoeding over het jaar 2019 op 2% wordt gesteld. Zoals gebruikelijk wordt dit achteraf op de jaarlijkse contributienota verrekend.

De rentevergoeding voor de vrijwillige achtergestelde leningen (dit zijn op vrijwillige basis omgezette participaties) wordt vooraf vergoed en zal voor het jaar 2020 eveneens op 2% worden gesteld. Dit zal zoals gebruikelijk op de jaarlijkse contributienota worden verrekend.

Aangezien de rentepercentages van de 10-jaars NL staatsobligaties per 1 juli 2020 en per 1 juli 2021 nog steeds negatief waren, is bovenstaand beleid verlengd voor de jaren 2020 en 2021.

Deze beslissing is alleen van toepassing op het huidige en komende contributiejaar en hieraan kunnen verder geen rechten worden ontleend. Volgend jaar zal als gewoonlijk het nieuwe rentepercentage worden vastgesteld.

Het bestuur