036-5219160

Protocol toegankelijkheid Golfbaan Almeerderhout voor alle voertuigen

Baanstatus

Dit protocol is opgesteld om duidelijkheid te geven over het beleid voor voertuigen en de toelating tot de golfbaan op het moment dat de condities aanleiding geven tot mogelijke beperkingen.

Greenkeeping zal indien nodig de baan dagelijks keuren waarbij ook rekening gehouden wordt met alle voertuigen. Daarom zal er in die gevallen dat er uitzonderingen zijn, een aparte vermelding op de website geplaatst worden waarbij specifiek de status voor de paragolfer gemeld wordt per lus. (wel of niet toegestaan).

Opties Baan status Beperkingen

1

Open, geen restricties
  • Alle gemechaniseerde voertuigen mogen alleen rijden op de plekken waar de handicarts mogen rijden (dus NIET op plekken waar de Handicart niet mag komen zoals per GPS ingesteld). Dit geldt m.n. voor aprons en greens.
  • Paragolfer mag ook op greens en tees.
  • Trolleys mogen rijden met inachtneming van aangegeven baanmarkeringen (NIET tussen green en bunker door, niet over witte lijnen voor aprons, niet over afslagplekken etc.)
2 Club Handicarts alleen op pad.
  • Club Handicarts alleen toegestaan op pad.
  • Geen privé gemechaniseerde voertuigen toegestaan.
  • Speciale beoordeling voor toelating Paragolfer met vermelding op de website.
  • Trolleys mogen rijden met inachtneming van aangegeven baanmarkeringen (NIET tussen green en bunker door, niet over witte lijnen voor aprons, niet over afslagplekken etc.)
3 Club Handicarts en Trolleys alleen op pad
  • Voorkeur voor draagtassen
  • Club Handicarts en trolleys alleen toegestaan op pad, geen privé gemechaniseerde voertuigen toegestaan.
  • Speciale beoordeling voor toelating Paragolfer met vermelding op de website.

Definitie privé gemechaniseerde voertuigen

Onder privé gemechaniseerde voertuigen wordt verstaan, alle voertuigen op 2 of meerdere wielen waarop een speler zich zittend of staand verplaatsen kan, niet zijnde een Club Handicart of paragolfer. Deze “privé gemechaniseerde voertuigen” worden allemaal gelijkgesteld aan de regels voor een Club Handicart.

Definitie Club Handicart

Een Club Handicart is een handicart die door Golfclub Almeerderhout wordt beheerd en aan een speler (tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld. De Club Handicart kan middels gps-signaal begrensd worden in de baan op snelheid en om bepaalde gebieden ontoegankelijk te maken indien de baanomstandigheden daar aanleiding toe geven. Dit ter beoordeling van greenkeeping.

Manoeuvreren met een paragolfer

Voordat een paragolfer de baan in mag, zal er een proeve van bekwaamheid afgelegd moeten worden.