036-5219160

MIST-PROTOCOL

Wat te doen bij mist? 

In het regelboek staat niets over mist, maar de ervaring leert dat mist met een zicht van minder dan 200 meter gevaarlijk is. Voor veilig golf moet een speler minimaal 250 meter zicht hebben. Veiligheid betreft hier spelers maar zeker ook baanpersoneel wat ondanks de slechte omstandigheden toch aan het werk is.

Bij minder dan 250 meter zicht sluiten we dan ook, om de veiligheid van spelers en personeel te waarborgen, de baan totdat er bij herkeuring is vastgesteld dat er voldoende zicht is om weer open te gaan.

De bepaling van 250 meter zicht zal door de hele baan gedaan worden, en de beslissing om de baan te sluiten of te heropenen ligt bij de Greenkeepers ofwel bij de Caddiemasters bij afwezigheid of het niet beschikbaar zijn van Greenkeepers. 

Als er al flights gestart zijn en de condities tijdens de ronde verslechteren tot minder dan 250 meter zicht dan zal eerst door caddiemasters en eventueel Marshalls geverifieerd moeten zijn dat eventueel aanwezig baanpersoneel veilig kan werken. Indien mogelijk kan het interval tussen flights worden vergroot. Als de omstandigheden niet verbeteren en als onveilig worden aangemerkt kan besloten worden om spelers uit de baan te halen.

Bij greenfee spelers kan dat leiden tot restitutie d.m.v. een tegoedbon, zulks ter beoordeling van de caddiemaster. 

Bij een weekend wedstrijd op een mistige dag, als besloten wordt dat de wedstrijd door gaat, zal het interval tussen starttijden groter gemaakt worden dan normaal zodat er voldoende afstand tussen groepen blijft. Ook zal dan vastgesteld moeten zijn dat alle baanpersoneel uit de baan is of op veilige afstand van de gestarte flights.