Nieuws

PROGRAMMA 2021

Op 1 januari 2021 bedraagt het aantal businessleden 73. Voor een nadere specificatie zie op deze website onder Bedrijven: “Leden van de businessclub”

Mits de omstandigheden dit toelaten spelen wij, voorafgaand aan het zomerseizoen 2021 een 9-holes shotgun winterwedstrijd, aanvang 14.00. Uiteraard ontvangt een ieder ruim van te voren hierover bericht. De eerste wedstrijd zou plaatsvinden op 29 januari. In verband met het coronaprotocol kan deze helaas geen doorgang vinden.

Ondanks de verlenging van de coronamaatregelen proberen wij voor de winterwedstrijd van 26 februari starttijden (2 personen per flight) voor de businessclub te krijgen.

De overige activiteiten in 2021 zijn:

Dag Datum Evenement Tijd
Vrijdag 5 maart (inloop) les swing check 16.30-17.30 uur
Vrijdag 12 maart (inloop) les putten 16.30-17.30 uur
Vrijdag 19 maart (inloop) les lage approach

 

16.30-17.30 uur
Vrijdag 26 maart (inloop) les hoge approach

 

16.30-17.30 uur
 

 

Vrijdag 16 april 1e wedstrijd businesscompetitie

 

13.00 uur
Maandag 10 mei 2e wedstrijd businesscompetitie

 

13.00 uur
Vrijdag 11 juni 3e wedstrijd businesscompetitie 13.00 uur
Vrijdag 2 juli 4e wedstrijd businesscompetitie 13.00 uur
Vrijdag 6 augustus 5e wedstrijd businesscompetitie 13.00 uur
Vrijdag 3 september bedrijvendag 11.30 uur
Donderdag 23 september Ryder Cup tegen Heelsum 13.00 uur
Dinsdag 26 oktober Kampioenen businesscompetities HC te Zeewolde 13.00 uur
Vrijdag 22 oktober Wintergolf 14.00 uur
Vrijdag 26 november Wintergolf 14.00 uur

 

Corona

Het bestuur werkt de voorwaarden rondom het openstellen van de baan in een duidelijk protocol permanent bij. Deze wordt aan alle leden (dus ook de bedrijfsleden) gecommuniceerd via een speciale nieuwsbrief en op de hoofdpagina van de website.


Nieuwe leden van de businessclub in 2021

Dijck & de Ridder (Fred Voorn)

LB-management (Lars Bruinsma)

Tanger Advocaten (Ton van der Baan)

Ambassador vermogensbeheer (Ben Noy)

Wester Engh vastgoed (Haye Jaarsma)

Sijtsma Noord (Domingo van Heinsbergen)

Polman bouwconsulting (Ronald Polman)

 

Gebruik wildcard

Een bedrijfslid ontvangt, als de kaarthouder, één of meerdere tassenlabels. Deze horen bij het bedrijfslidmaatschap van Golfclub Almeerderhout. Van de labels kan maximaal éénmaal per dag gebruik gemaakt worden.

Een tassenlabel kan door u ter beschikking worden gesteld aan een relatie van uw bedrijf, zulks echter met dien verstande dat u deze relatie ten alle tijde zelf in persoon of telefonisch dient te introduceren bij de receptie. Een tassenlabel kan per jaar maximaal vijf keer aan dezelfde relatie ter beschikking worden gesteld. De relatie moet, aantoonbaar, in het bezit zijn van minimaal Clubhandicap 54. Uiteraard dient ook de relatie zich te houden aan de regels van de golfclub.

Iedere keer wanneer men komt golfen moet de gebruiker zich melden met het tassenlabel bij onze receptie voor registratie. De tassenlabel moet duidelijk zichtbaar aan de golftas zijn bevestigd.

Het is mogelijk de kaarten door onze medewerkers te laten bewaren. Daarvoor gelden de volgende spelregels:

Telefonisch reserveren (kan vanaf drie weken van tevoren).

Indien receptie gesloten is, kunt u de labels ophalen bij de horeca, indien van tevoren een tijd is gereserveerd bij de receptie.

Hetzelfde geldt voor het inleveren van de labels.

U blijft zelf verantwoordelijk voor de labels.

 

UITSLAGEN 2020

Op de wintergolfdag van vrijdag 23 oktober werd door John Oostveen (Overname Experts) een hole in one geslagen op Ijmeer 7.

De (verkorte) Businesscompetitie 2020 is gewonnen door Multicombinatie (Walter Kielholtz). Iljac (Wim Pruim) werd fraai tweede. CC:SAR (Kevin Pronk) won, evenals vorig jaar, het  Rabobank Birdie klassement.

De eerste 4 plaatsen van de businesscompetitie 2020:

1. Mulicombinatie

2. Iljac

3. Verwoert

4. Gevier

De wedstrijd van de bedrijvendag op 4 september is gewonnen door het team dat bestond uit Dennis Verwoert, Corné Sondeman, Eric Cramer en Bouk Ruijter met 55 slagen netto.

De neary op Markermeer 3 werd gewonnen door Corné Sondeman. De nearist to the line werd een prooi voor Bob Debipersat. De shoot-out (van Markermeer 1 naar de vlag op Markermeer 9) werd gewonnen door Kevin Pronk. Hij mocht van Theo van Putten namens ons businesslid Schurer-Kamphuis de prijs, een professionele poetsbeurt van zijn auto, in ontvangst nemen.

Op 27 oktober wordt de wedstrijd gehouden op Zeewolde tussen de kampioenen en nummers 2 van de businesscompetities van de HC.

De meest belangrijke veranderingen van de Golfregels 2019

1. Zoektijd is verkort van 5 naar 3 minuten
2. Bal bewogen tijdens het zoeken – terugplaatsen (geen straf)
3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren; wel je bal markeren
4. Ingebedde bal: ontwijken zonder straf overal op de baan (behalve in zand)
5. Droppen – kniehoogte in plaats van schouderhoogte
6. Bal raakt speler of uitrusting – geen straf
7. Bal meer dan eenmaal raken (‘double hit’) – telt als één slag (geen straf)
8. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald
9. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen)
10. Een onspeelbare bal buiten de bunker droppen – mag met twee strafslagen
11. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd
12. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de ‘overkant’ droppen
13. Je mag de grond of water in hindernissen aanraken
14. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd – bal terugplaatsen zonder straf
15. Bal per ongeluk bewogen op de green – terugplaatsen (geen straf)
16. De vlaggenstok mag bij het putten in de hole blijven
17. Speel zo vlot mogelijk!

 

Etiquette

In het vuur van het spel is het mogelijk dat iemand even geen oog heeft voor de etiquette, de standaard regels die op iedere golfbaan gelden. Daarom lijkt het ons nuttig enkele belangrijke regels onder de aandacht te brengen, in de wetenschap dat de meeste businessleden hiervan prima op de hoogte zijn en de regels correct naleven.

 • Kijk op de green of je een pitchmark hebt gemaakt en repareer deze. Zie je een pitchmark die een andere speler vergeten is, repareer deze dan ook.
 • Haal nooit de bal met jouw putter-kop uit de hole om beschadiging te voorkomen.
 • Als je een plag uit de teebox of fairway slaat, leg deze terug en druk hem even aan.
 • Als je uit de bunker moet spelen, loop deze dan van de lage kant in en hark de bunker daarna weer netjes aan. Het is al vervelend genoeg om uit de bunker te moeten spelen en als de bal dan ook nog in een voetstap ligt, is de straf 3x zo zwaar.
 • De witte pijlen voor de green geven de grens aan waar je met jouw trolley of buggy mag komen. Dit om te snelle slijtage voor de green te voorkomen.
 • Zet jouw trolley of buggy alvast in de richting van de volgende hole zodat je ná het uitholen niet terug hoeft te lopen en daarmee de spelers achter je onnodig ophoudt.
 • Als je deze regels respecteert is die nu komt overbodig, maar voor de zekerheid: het is not done met de trolley of buggy tussen de bunker en de green te rijden.
 • Rij niet met jouw trolley of buggy over de teebox!
 • Verliest jouw flight afstand op de flight voor je, terwijl ze achter je steeds staan te wachten, laat dan door! Ook als je zoekt naar jouw bal, terwijl achter je spelers naderen, laat dan door. Dat vergroot het spelplezier.
 • Tip bij het doorlaten op een Par 4 of 5 als er spelers op de teebox achter je staan. Als zij hebben afgeslagen en je hebt jouw bal gevonden, speel deze dan terwijl de flight achter je komt aanwandelen! Zo kun je met jouw flight meewandelen met de naderende flight na hun 2e schot en maak je intussen ruimte voor de volgende flight om te kunnen afslaan.

 

Handicapregistratie voor leden van de businessclub bij Golfclub Almeerderhout

Bijhouden handicapregistratie voor € 41,00 (inclusief bijdrage NGF) per kalenderjaar normaal € 75,00 in 2020). Het aantal personen dat daar gebruik van kan maken komt overeen met het aantal wildcards, zoals vermeld in het contract. Wat krijgt men hiervoor?

 • Handicapregistratie
 • Collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de NGF (tijdens de uitoefening van de golfsport op secundaire basis WA-verzekerd, inclusief buitenlanddekking). Het eigen risico bedraagt € 125,00 per gebeurtenis)
 • Wordt automatisch ieder jaar verlengd, mits opgezegd voor 1 oktober