Almeerderhout Seniorendagen Donderdag 6 augustus 2020

Tekst 2019, tekst 2020 volgt

Spelvorm: Four-ball better ball, stableford met 100% handicapverrekening. De maximale playing handicap per speler is 28.

Uw inschrijving is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op rekening :
NL87RABO 0301069999 t.n.v. GC Almeerderhout
Onder vermelding van : Naam captain+SEN+wedstrijdag(en).

Shotgun start om 12.00 uur