Lidmaatschap

Golfclub Almeerderhout is een vereniging.

De toetredingsvoorwaarden voor een lidmaatschap bij GC Almeerderhout zijn gewijzigd. Jeugdleden kunnen zich nog aanmelden. Jong-volwassen en student leden worden in overleg toegelaten. Voor de overige lidmaatschapsvormen geldt een wachtlijst. 

Informatie voor onze leden over hun lidmaatschap:

Automatische verlenging:
Alle lidmaatschappen hebben in de basis een looptijd van een jaar tegen het door de leden vergadering goedgekeurde tarief. Omdat de ledenvergadering pas zal plaatsvinden in de maand november van het betreffende lidmaatschapsjaar is het aan het bestuur van de vereniging u te wijzen op de volgende zaken:

1. Het lidmaatschap kent in de basis een looptijd tot het eind van het jaar waarvoor het lidmaatschap is aangegaan. Indien er geen opzegging is ontvangen, is er sprake van een automatische verlenging voor het jaar hieropvolgend.
2. Indien men geen lid meer wenst te zijn van Golfclub Almeerderhout heeft men het recht om het lidmaatschap op te zeggen per het einde van het betreffende jaar.
3. Een schriftelijke opzegging/omzetting van het lidmaatschap dient voor 1 oktober in het lopende verenigingsjaar en voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar te zijn ontvangen door het secretariaat van de vereniging.
4. De opzegging/omzetting van het lidmaatschap is pas definitief na schriftelijke bevestiging van het secretariaat. Voor de goede orde: opzeggingen/omzettingen van het lidmaatschap ontvangen na 1 oktober van het lopende verenigingsjaar worden niet meer in behandeling genomen.
5. Advies: zend u uw opzegging/omzetting van het lidmaatschap tegen het einde van september dan is het verstandig uw opzegging per aangetekende post te verzenden.

Wij vertrouwen er overigens op dat wij u als lid mogen blijven verwelkomen.

Nu aanmelden

LET OP: vanaf 2014
– géén entreegelden  
– géén leningen (alleen op vrijwillige basis)