Inschrijfformulier

De toetredingsvoorwaarden voor een lidmaatschap bij GC Almeerderhout zijn gewijzigd.
Jeugdleden kunnen zich nog aanmelden.
Jong-volwassen en student leden worden in overleg toegelaten.
Voor de overige lidmaatschapsvormen geldt een wachtlijst.

Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Golfclub Almeerderhout kent de mogelijkheid van gespreide betaling.

Persoonsgegevens

Voorletter(s)
Roepnaam
Achternaam (-meisjesnaam)
Geslacht
Geboortedatum
Foto
Geeft u toestemming voor het gebruiken van foto's waarop u herkenbaar in beeld bent?
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer vast
Telefoonnummer mobiel
Burgerlijke staat
E-mail adres
Website
Werkzaam
Beroep
Werkgever
Eigen onderneming

Relatie tot golfen

Bent u momenteel lid van een golfclub?
Zo ja, welke?
Golfervaring?
GVB/Handicap 54 Indien ja, sinds wanneer?
EGA Handicap Indien ja, wat is uw huidige handicap?
Uw NGF Nummer
Wilt u Almeerderhout laten noteren als homecourse?
Indien nee, wel met ingang van het nieuwe jaar?
Indien nee, welke club zou u dan willen laten noteren?
Heeft u ervaring met het spelen van de NGF-competitie?
Heeft u interesse om competitie te spelen?
Bent u handicart gebruiker?
Indien ja, wat is uw handicartpasnummer?

Relatie tot golfclub Almeerderhout

Bent u eerder lid geweest van golfclub Almeerderhout?
Zo ja van tot
Kent u leden van golfclub Almeerderhout?
Bent u familie/partner van een lid van Almeerderhout?
Indien ja, van wie?
Heeft u ervaring in het werken in een
commissie/bestuursfunctie van een sportclub
Bent u bereid commissiewerk te verrichten?
Zo ja, welke commissie c.q. functie

Keuze lidmaatschap
Voor welke lidmaatschap c.q. speelrecht meldt u zich aan bij golfclub Almeerderhout?

Met ingang van welke datum

Door verzending van dit formulier verklaart de aanvragen, na toelating tot het lidmaatschap, zich te houden aan de geldende regels en voorschriften op Golfclub Almeerderhout.

Voor meer informatie over een lidmaatschap en/of speelrechten kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen met het secretariaat: 036-52 191 30.