Golfregels

Clubpresentatie Regelwijziging 2019 (Presentatie regelcursus)

Belangrijke Aankondiging
In de regelcommissie is besloten om op de plekken waar “buiten de baan” langs of achter een hole ligt, op die plaatsen de witte palen te vervangen voor rode palen. Dit worden dan oneindige hindernissen.
Voorbeelden:
Rechts van IJmeer 8
Achter de green van IJmeer 3
Achter de green van IJmeer 5
Rechts van Markermeer 4

De paaltjes tussen hole 1 van Markermeer en de PAR 3 baan veranderen ook!
In plaats van de witte palen komen rode palen met een groene kop (verboden speelgebied), vanaf M1 betreft het de Par 3 baan en vanaf de Par 3 baan betreft het M1. Ontwijken van de belemmering met 1 strafslag naar achteren in lijn met de vlag en het punt waar de bal voor het laatst de hindernis gekruist heeft, of met 1 strafslag terug naar waar de bal vandaan werd gespeeld, of met 1 strafslag  binnen twee stoklengtes van het punt waar de bal het laatst de grens van de hindernis gekruist heeft

Regelcommissie:
Doelstelling: Het op een zo hoog mogelijk peil brengen van de kennis van de leden van de golfregels en golfetiquette.

Samenstelling:
Robert Hage (lid)
Henk van Houten  (lid)
Nathalie Roder (lid)
Jan Roorda (lid)
Wim Verkerk  (voorzitter)

Taken:
– Vaststellen Local Rules en baanreglement in samenspraak met de baancommissie.
– Vaststellen en publiceren van de tijdelijke Local Rules en toezien dat deze tijdig worden ingesteld en weer teruggetrokken indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
– Instructie van regels en etiquette in de meest uitgebreide zin van het woord.
– Verzamelen en vervaardigen van instructie materiaal (foto’s en video).
– Samenstellen en afnemen van regelexamens.
– Opteden als referee bij locale wedstrijden.
– Publiceren “Official Guide to the Rules of Golf” en artikelen inzake regels en etiquette.
– Contact onderhouden met bestuur en andere relevante commissie