Almeerderhout Open

Almeerderhout Open Golfkampioenschappen

Wedstrijdreglement Almeerderhout Open Golfkampioenschappen op 20 juli 2019.

 • Alle deelnemers aan de Almeerderhout Open Golfkampioenschappen dienen zich te conformeren aan dit wedstrijdreglement.
 • Er wordt gespeeld volgens de “Rules of Golf”, zoals vastgelegd door de Royal & Ancient Golfclub of St.Andrews en de United States Golf Association.
 • Deelname staat open voor leden en niet leden van Almeerderhout.
 • Er wordt gespeeld vanaf een maximale playing handicap van 30 slagen.
 • Er wordt gespeeld in 2 categorieën met shotgun start:
 • 1 Handicap t/m 12: strokeplay (D/H) Backtees (wit en blauw)
 • 2 Handicap > 12: stableford (D/H) Medaltees (geel en rood)

(Afhankelijk van de inschrijvingen kan de indeling worden aangepast)

 • Er wordt gespeeld op de lussen IJmeer en Markermeer
 • Het aantal deelnemers is gelimiteerd (max. 90). Op volgorde van inschrijving.
 • Inschrijven;
 • Via het inschrijfformulier of de wedstrijdmodule (leden).
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 10,- voor leden van Almeerderhout en € 40,- voor niet leden.
 • De inschrijving is pas definitief als de speler(ster) het verschuldigde inschrijfgeld heeft voldaan op reknr.  NL87 RABO 0301 0699 99 t.n.v.Golfclub Almeerderhout
  v.v. Naam deelnemer + AGK 2019.
 • Er kan vanaf heden worden ingeschreven, de inschrijving sluit op zondag
  14 juli 2019.

 

 • Minimaal 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd zal de wedstrijdindeling aan de spelers worden gecommuniceerd via het opgegeven e-mailadres. Tevens zal de wedstrijdindeling worden gepubliceerd op de website almeerderhout.nl.
 • Indien u niet kunt deelnemen i.v.m. “overschrijving” van het aantal aanmeldingen zullen wij uw inschrijfgeld direct terug storten op uw rekeningnummer.
 • Bij afzegging na 14 juli zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Per categorie worden zowel voor dames als voor heren 2 prijzen uitgereikt. Bij gelijke eindstand van twee of meer spelers met de laagste score wordt een play off gespeeld van de tee van Markermeer 1 naar de green van Markermeer 9. Voor de stableford uitslagen wordt bij gelijke score gekeken naar de laagste handicap.

 

 • De Almere Trophy wordt als extra prijs uitgereikt aan de dame en heer uit categorie 1 met de laagste bruto score woonachtig in Almere.
 • De wedstrijd begint om 12:00 uur. De spelers dienen zich minimaal 1 uur voor de start te melden bij de wedstrijdleiding in het clubhuis, en minimaal 5 minuten voor de start op de betreffende hole aanwezig te zijn.
 • De speler ontvangt zijn/haar scorekaart na melding bij de wedstrijdleiding.
 • De speler is verplicht de scorekaart met één van zijn/haar medespelers, die als marker fungeert, uit te wisselen.
 • Het gebruik van afstandsmeetapparatuur, welke voldoet aan de NGF regels, is toegestaan.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet is de beslissing van de wedstrijdleiding bindend.