Belangrijke regels en decisions voor het spelen op Almeerderhout

Regel 16
Onder abnormale baanomstandigheden vallen behalve de in de local rules opgenomen voorbeelden ook gaten gemaakt door gravende dieren, (woelmuizen) , sporen van werkvoertuigen en tijdelijk water.5-putt in de maak

IMG_0920

 

Regel 18
Door de stukken met hoog gras in de rough komt het nog al eens voor de een geslagen bal niet kan worden terug gevonden, in verband met de voortgang van het spel is de mogelijkheid gemaakt een “provisionele bal”te slaan. Deze beslissing moet je duidelijk aangeven bij je medespelers of tegenstander. Verder mag je alleen VOORDAT je bent weg gelopen van de afslagplaats om je bal te zoeken een provisionele bal spelen.. Wanneer je terugloopt nadat je gezocht hebt en je bal is nog niet verloren is (binnen de termijn van 5 min) om een provisionele bal te slaan, wordt dit de bal in het spel ondanks dat je originele bal binnen 5 min gevonden wordt. Ga je toch door met de oorspronkelijke bal dan speel je de verkeerde bal (Regel 6.3c).

Huidige situatie rond de green van Markermeer 9.
Na het verwijderen van de fairway-bunker voor het water en het uitbreiden van de waterhindernis is een nieuwe situatie ontstaan. Na uitvoerig overleg tussen de baan commissaris, de regelcommissie en de regiocommissaris van de NGF is besloten om het green-side deel van de waterhindernis aan te merken als een laterale waterhindernis. Deze laterale waterhindernis loopt dan van het laatste gele paaltje in  de linker  hoek via de damwand van de “vang-bunker” naar het eerste gele paaltje aan de overkant van de waterhindernis gezien vanaf de green. De lijn van de waterhindernis wordt aangegeven door rode palen , rode punaises en markeringen op de beschoeiing. De lijn ligt zodanig dat droppen mogelijk is, mocht de bal onverhoopt toch weer de waterhindernis in rollen dan kan deze tegengehouden worden voor de bal het water in rolt. Wel dient dan opnieuw gedropt te worden, na herhaling van het probleem moet de bal geplaatst  worden daar waar de bal voor de tweede keer de baan raakte. Vanuit de green gezien, de overzijde van het water alle kanten uit is  gemarkeerd met gele palen en mag een bal gedropt worden zover naar achteren je wilt.

Er blijkt toch ook nog steeds verwarring te bestaan over opties bij de gewone (gele palen) en laterale (rode palen) waterhindernis.
De eerste optie die voor beiden geldt is terug gaan naar de plek waar de vorige slag gedaan werd. De tweede optie is een bal te droppen op de lijn gevormd door het punt waar de bal de waterhindernis het laatst gekruist heeft en de hole voor zover naar achteren als je wilt. Bij een laterale waterhindernis kan dit niet altijd waardoor de extra optie voor handen is om de bal te droppen in de ruimte gevormd door de grens van de waterhindernis en twee stoklengten van het punt waar het bal het laatst de waterhindernis grens gekruist heeft, niet dichter bij de hole. Bij deze optie is het mogelijk te cirkelen waarbij de afstand tot de hole hetzelfde moet blijven, waarbij het eventueel mogelijk is om aan de andere kant van de waterhindernis te droppen. Dus ROOD is GEEL PLUS.