Clubgeschiedenis Almeerderhout

Portret van een club, een baan van en voor leden

Hoe het balletje begon te rollen…

De heer Eric Citroen neemt in 1983 het initiatief voor een golfbaan, want uit gesprekken met de NGF blijkt in het Gooi en omstreken een grote interesse voor golf te bestaan. Zo wordt op 9 december Stichting Golfclub Almeerderhout opgericht. In het stichtingsbestuur nemen de heren E.P. Citroen, B. Molenaar, A.M. Veltenaar, J.P. Bel en H. Hellingman plaats. In De Gooi- en Eemlander worden belangstellenden opgeroepen zich aan te melden. Voor 25 gulden! De animo is overweldigend groot. Binnen drie jaar realiseert de Stichting alle plannen voor de bouw van een 18-holes baan, 9-holes Par-3 baan, driving range met oefenfaciliteiten en opstallen. Op 65 hectare gepachte grond. Het baanontwerp is van golfarchitect J. Dudok van Heel, het ontwerp van clubhuis en opstallen is van architect G. van Veen.

Vereniging
In Hotel De Witte Bergen in Laren wordt 13 juni 1986 de Vereniging Golfclub Almeerderhout opgericht. Het eerste bestuur, bestaande uit E.P. Citroen (voorzitter), J.M.M. van Donselaar (secretaris) en G.J. Swart (penningmeester), zet zich in voor een verenigingsbaan, dus een baan van en voor onze leden. Zij dienen een verzoek in bij de Nederlandse Golf Federatie (NGF) om lid te worden. De eerste manager en medewerkers treden in dienst. Contracten met pro’s, horeca en golfshop worden afgerond. De Hattemsche Golf en Country Club wijst ons als mentorclub de weg in ‘de golfwereld’.

De opbouw
Eric Citroen slaat 1 augustus 1987 de eerste drive, van de eerste tee, in aanwezigheid van liefst 600 belangstellenden. Het complex is nu officieel in gebruik. Aangezien het clubhuis nog niet volledig is voltooid, doet het greenkeepershouse tijdelijk dienst als clubgebouw. Een bruisend verenigingsleven komt op gang. Drie heren, P.M. van Ede (baancommissie), E. Borgers (wedstrijdcommissie), E. Huisman (handicap-regelcommissie), en mevrouw C. van den Bosch (clubhuiscommissie) completeren het eerste bestuur. Tijdens clubwedstrijden leren leden elkaar op gezellige wijze snel kennen. Nog niet golfspelende, nieuwe leden worden klassikaal klaargestoomd voor het GVB-theorie examen. De feestelijke opening van het clubhuis, op 3 januari 1988 door burgemeester C. de Cloe, vormt de afronding van het laatste bouwwerk. Het complex wordt door de Stichting aan de Vereniging in huur overgedragen: de 18-holes baan wordt in gebruik genomen. Het aantal leden bedraagt dan al ruim 700. Dat ledental is opgelopen tot 850 wanneer de Vereniging toeleeft naar het officiële openingsweekend.

Opening door Prins Claus
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus verricht 10 september 1988, in aanwezigheid van een groot aantal genodigden, de officiële opening. Onder hen is ook mevrouw N. Pont-Diemer Kool, vicepresident van de NGF. Zij reikt aan Almeerderhout het NGF B-lidmaatschap uit en overhandigt de bijbehorende tegel en NGF vlag. Daarna volgt de openingswedstrijd waaraan alle NGF-verenigingen, afgevaardigd door twee bestuursleden, deelnemen. De Prins speelt in de eerste flight, onder meer met mevrouw Pont. Na afloop zijn ze allebei unaniem vol lof over de ‘veelbelovende baan’. Ter verfraaiing daarvan schenkt de Prins ons een rode beukenboom! Deze beroemde boom is te bewonderen tussen de green van Markermeer 9 en de tee van Gooimeer 1.
De baan ontwikkelt zich goed. Al een maand later volgt de toekenning van de A-status, Almeerderhout is NGF club nummer 46. In 1989 begint Almeerderhout met 12 competitieteams. De eerste resultaten zijn hoopvol. Dat jaar kijken veel leden naar topspel tijdens het Nederlands Kampioenschap voor Professionals op Almeerderhout! Hoewel het sociale golfleven met gezelligheidswedstrijden op prijs wordt gesteld, krijgt ook prestatiegolf ruim aandacht, zowel bij de jeugd als bij volwassenen. Behalve golf wordt op Almeerderhout wekelijks bridge gespeeld.

Uitbreiding: van 18 naar 27 holes
De ALV stemt in 1990 voor uitbreiding van 18 naar 27 holes. De financiering komt uit eigen middelen. Er wordt een nieuw pachtcontract gesloten, nu voor 120 hectare. Golfarchitect Dudok van Heel tekent het ontwerp van een 27-holes baan met 3 lussen van 9 holes. Op de wachtlijst staan bijna 800 gegadigden, waarvan wij door de uitbreiding 400 nieuwe leden kunnen verwelkomen. Nu komt het ledental uit op een maximum van 1.250. Een jaar later barst ‘t Spant bijna uit zijn voegen wanneer in Bussum het eerste lustrum wordt gevierd. 
Op 27 maart 1993 wordt de vernieuwde baan geopend door de president van de NGF, de heer R.H.B. Olland.

Van pacht naar koop
De 120 hectare grond, tot dusver gepacht, wordt door de Stichting gekocht. De financiering komt mede tot stand doordat een aanzienlijk aantal verenigingsleden vrijwillig inschrijft op een achtergestelde participatielening. De Stichting die met de overheid onderhandelingen afrondt, krijgt als blijk van waardering een bosperceel van vier hectare cadeau. Begin 1997 fuseren Vereniging en Stichting tot ‘Golfclub Almeerderhout’. Eind jaren 90 ontwikkelt de baan zich op natuurlijke wijze tot een boeiende baan met uitdagende waterpartijen, mooie bospercelen, schitterende fairways en afwisselende, snelle greens.

Brand en nieuwbouw
Begin 2000 brandt ons clubhuis uit. Tijdelijk worden prefab voorzieningen geïnstalleerd, maar als snel wordt besloten een nieuw clubhuis te bouwen. Het nieuwe clubhuis wordt ontworpen door architect W. Quispel. De oplevering is eind 2005. In maart 2006 wordt ons nieuwe onderkomen officieel geopend door burgemeester Annemarie Jorritsma-Lebbink (ok lid van Golfclub Almeerderhout) en de heer W. Maris, president van de NGF. Deze opening is ruim op tijd voor het 20-jarig jubileumfeest. De baan heeft zich ontwikkeld tot prachtige parkbaan. Spelers van bezoekende competitieteams zijn vol lof, ook over de greens! Over die kwaliteit wordt eveneens zeer positief geoordeeld bij de NGF, die ons verzoekt de Landelijke Seniorendagen de komende jaren te organiseren. Het bestuur zegt dat graag toe.

25 jaar
Op 16 juni 2011, als Golfclub Almeerderhout 25 jaar bestaat, krijgen de leden een fraai jubileumboek cadeau. Het hele jaar door zijn er speciale wedstrijden en evenementen georganiseerd, waaronder een groot jubileumfeest. In 2012 wordt de waterhuishouding van onze parkbaan gerenoveerd en worden (nog) meer ondulaties en uitdagingen aangebracht. De GC Almeerderhout blijft als altijd ambitieus! Het grote aantal nieuwe leden uit de regio, bewijst overduidelijk de wens om lid te zijn van GC Almeerderhout.

De club- en baanhistorie is beschreven in ‘25 jaar Golfclub Almeerderhout’. In dit fotoboek aandacht voor het gezellige clubleven, maar ook voor de flora en fauna. Een extra exemplaar is bij het secretariaat verkrijgbaar voor € 25.
Mocht u foto’s hebben waarvan u denkt dat het thuis hoort in onze geschiedschrijving, dan ontvangen wij dat graag via: historischecommissie@almeerderhout.nl

De Historische Commissie