Wateroverlast en baansluiting. Oorzaak en gevolg.

Dat Almeerderhout in deze tijd van het jaar een natte baan is weten wij allemaal. Over de oorzaak bestaan nogal eens misverstanden. Zonder (te) diep in details te treden volgt hier enige uitleg.
Hoeveelheid regen:
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, valt er op jaarbasis gemiddeld niet meer regen dan voorheen. Voor Almeerderhout is dat al jarenlang rond de 850 mm. Voor dit jaar is de stand per 30 november 729 mm. Helaas is het zo dat door de klimaatverandering we steeds meer extremen waarnemen in het weer en dezelfde hoeveelheid regen nu dikwijls in kortere perioden valt. Dat is ook nu het geval, alleen in november al ruim 121,4 mm van de 729.

Grondwaterstand:
Almeerderhout ligt beneden NAP maar dat betekent niet automatisch een (te) hoog grondwaterpeil. Het waterpeil buiten de baan in de polder ligt lager en wij lozen ons eventuele overschot in de vaart langs Markermeer 5. De renovatie van de waterhuishouding van een paar jaar geleden heeft er voor gezorgd dat die afvoer probleemloos plaats vindt. Zelfs onder de huidige natte omstandigheden varieert het grondwaterpeil op de baanpeil dan ook tussen 0,65 m1 tot meer dan 1,0 m1 beneden het maaiveld. De maximale stand die wij onder deze natte omstandigheden cultuurtechnisch nog wenselijk vinden is 0,30 m1 onder het maaiveld, de zogeheten wortelzone van het gras.

Bodemgesteldheid:
De kern van het probleem. Zoals bekend bestaat de baan uit kleigrond. Kleigrond die in de dertig jaar van ons bestaan zowel door natuurlijk proces als intensief gebruik en onderhoud is ingeklonken tot een pakket van zo’n 30 cm. De ondergrond van die klei is door jarenlange ‘rijping’ redelijk tot goed waterdoorlatend als gevolg van het ontstaan van veel scheuren en kanaaltjes.
Het probleem van een natte baan ontstaat door de klei in de bovenlaag. Die is ‘vet’, werkt als een spons en houdt veel water vast. Op veel plaatsen wordt dit nog versterkt door wormenhoopjes die worden versmeerd. De waterafvoer naar de ondergrond is daardoor uitermate traag en onvoldoende. Extreme regenval versnelt en vergroot uiteraard dit proces met beperkingen in het gebruik van de baan en zoals nu (zelfs langdurige) sluiting.

De oplossing:
Helaas is er geen reële, totale oplossing van dit probleem en zeker niet op de korte termijn. Het ‘toverwoord’ in deze is ZAND. Voor een betere en drogere toplaag dient er meer zand in de top te worden aangebracht maar dan ook echt veel meer. Dan ontstaat een stabielere toplaag met een meer bufferend vermogen.
Sinds een aantal jaren treft Almeerderhout diverse structurele maatregelen ter verbetering. Het jaarlijks beluchten (vertidrainen) en bezanden van de fairways en het aanbrengen van zandgleuven in en/of frezen en verschralen van extra slechte plekken.
Hoewel dit zeker heeft bijgedragen aan verbetering worden momenteel deze maatregelen geëvalueerd door onze cultuurtechnisch adviseur en hoofdgreenkeeper op resultaat en kosten om zo mogelijk te komen tot een hoger rendement op kortere termijn.

Jos Gieskens, baancommissaris

Voordracht Irma van de Heisteeg

Golfclub Almeerderhout
Ter attentie van het Bestuur
Watersnipweg 19-21
1341AA Almere

Geachte leden van het Bestuur,

Zoals inmiddels bekend is, neemt Irma van de Heisteeg na 7 jaren afscheid als voorzitter van de Jeugdcommissie. Irma heeft met haar enorme inzet en enthousiasme de ontwikkeling van de jeugd voor Almeerderhout een enorme impuls gegeven, een geweldige prestatie waarvoor wij haar graag op een speciale manier willen bedanken.

In de inmiddels 7 jaren, die verstreken zijn, sinds Irma is aangetreden als voorzitter van de jeugdcommissie is deze commissie inmiddels volgroeid tot een volwassen commissie die een substantiële bijdrage levert aan het jeugd- en clubbeleid van Golfclub Almeerderhout. Inmiddels is de jeugdcommissie bijna weer op volle sterkte, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Een aantal jaren heeft Irma zich bijna dag en nacht ingezet voor de jeugd van Almeerderhout. Waar voorheen 5 mensen verantwoordelijk waren voor het beleid, rustte die verantwoordelijkheid voornamelijk op de schouders van Irma.

Bij aanvang van haar werkzaamheden heeft Irma de basis gelegd voor een professionele jeugdcommissie. Door het opzetten van een jeugdbeleid, jaarplannen en concrete doelen en hier uitvoering aan te geven is Almeerderhout een club geworden waar jeugdspelers zich elke dag welkom voelen. Door intensief samen te werken met bestuur, technische commissie en de Pro’s kunnen we stellen dat onze jeugd één van de belangrijke steunpilaren is geworden voor het huidige topniveau van onze club. Al deze werkzaamheden hebben in 2014 geleid tot een (voorlopige) kroon op het werk, een beloning met het NGF certificaat “Committed to Jeugd”.

Voor Irma is het belangrijk dat de club een plek is voor jeugdspelers én ouders, waar gezelligheid en plezier hand in hand gaan met presteren. Tal van initiatieven voor diverse wedstrijden komen uit Irma’s koker. Maandbekers, Supersix wedstrijden, uitwisselings-wedstrijden en natuurlijk de –inmiddels één van de populairste wedstrijden- de vlaggetjeswedstrijd. Van jong tot oud en van topspeler tot beginner, iedereen is voor haar belangrijk en voor zoveel mogelijk kinderen werd een prijs geregeld. Volgens Irma moet er altijd ruimte zijn om iets extra’s te doen. Dankzij deze inzet zijn wij een van de weinige clubs in Nederland met zoveel enthousiaste jeugdleden.

Naast al haar werkzaamheden voor de jeugdcommissie heeft ze in haar vrije tijd ook nog tijd gevonden om de NGF Referee cursus te volgen en verricht ze op vrijwillige basis ook nog werkzaamheden voor de NGF. Wij kennen geen vrijwilliger die zoveel vrije tijd en energie heeft gestoken in het realiseren van onze doelstellingen. Een uitzonderlijke prestatie!

Als jeugdcommissie en namens alle jeugdleden en hun ouders zouden wij het zeer op prijs stellen dat Irma tijdens de AV in november op een speciale manier bedankt kan worden voor haar inzet, en doen wij middels dit schrijven een voordracht aan de Algemene vergadering om Irma te benoemen tot Lid van verdienste van Golfclub Almeerderhout.

De jeugdleden, ouders van jeugdleden en jeugdcommissie

Van de handicapcommissie

Er staan ons per 1 januari weer een aantal veranderingen te wachten op het gebied van het EGA-handicapsysteem.
Nog niet alles is bekend, maar de NGF heeft ons een brief gestuurd met de belangrijkste aanpassingen.
U kunt deze veranderingen in onderstaande nieuwsbrief lezen. Zodra wij meer weten komen wij hierop terug.

Namens de Handicapcommissie,
Alex Lobregt

Veranderingen EGA handicapsysteem 1-1-2016

In memoriam

GERRIE KNAAPEN-VAN ES
1953 – 2015
Op maandag 2 november is onze lieve golf- en bridgevriendin toch nog geheel onverwacht overleden.

gerrie De wereld draait door.Gerrie was een actief lid van de club. Zij maakte enige tijd deel uit van de dinsdagochtend damescommissie. Zij was een goede golfster en speelde competitie. Eerst op de dinsdag (27 holes) en de laatste drie jaar bij de senioren op donderdag.
Ook was ze een regelmatige gast bij de dames dinsdagochtend wedstrijden. En niet te vergeten de winterbridge.
Ik denk dat golf en bridge haar lust en leven waren.

Daarnaast had zij ook vele andere liefhebberijen. Varen met haar boot op de Vecht of verder in Nederland. Eindeloos fotograferen. Ze zong in een koor en speelde accordeon.
Van deze laatste twee hobby’s hebben wij, al haar mede competitie speelsters, vaak kunnen genieten. Gerrie was altijd in voor een vrolijke noot. Zingen (zelf gemaakte) gedichtjes voordragen of iets bij voorkeur hilarisch organiseren. Zij stond graag in de belangstelling.

Maar helaas was er naast die lieve, vrolijke en sociale kant van Gerrie ook een andere. Een waar ze voortdurend mee worstelde. Misschien nog wel meer dan ooit na het overlijden van haar Har, acht jaar geleden. Zij wilde weer bij hem zijn. Dat besluit moeten wij, die heel veel van haar hielden, respecteren.

Het moge een troost voor ons allemaal zijn, dat in een aan mij persoonlijk gerichte brief Gerrie onder andere het volgende schreef:
‘Enkele weken geleden had ik vrede met mijzelf gesloten om deze wereld te kunnen verlaten. Ik voelde mij bevrijd en dat is wat jij zag’.

Ik en iedereen die van haar hield zullen Gerrie enorm missen.

Mede namens de Damescommissie
Anna Riemke van Bruggen-van Netten

Wildwedstrijd 7 november

De wildwedstrijd telde dit jaar 56 deelnemers. Vanwege de baanomstandigheden waren handicarts niet toegestaan in de baan en trolleys alleen met een ontheffing. Via een e-mail waren de deelnemers de avond voor de wedstrijd door de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte gesteld, zodat iedereen, indien van toepassing, de gevulde draagtas bij zich had. Wedstrijdvorm was Four Ball Better Ball met een shotgun om 12:00 uur. Aan de wedstrijdtafel werd geloot voor de starthole. Gelukkig heeft het weer zich goed gehouden, de regen begon pas te vallen op het moment dat iedereen binnen was. De baan was zwaar, maar de stemming zat er goed in na afloop van de wedstrijd.

fazantUiteindelijk konden de volgende personen hun prijs mee naar huis nemen:
Neary op IJmeer 4: John Hayward
Neary op Gooimeer 8: Wim Vieleers
Longest Dames op IJmeer 6: Evelyne Bennink
Longest Heren op IJmeer 6: Nico van Scherpenzeel
Longest Dames op Gooimeer 4: Nicoline Everard
Longest Heren op Gooimeer 4: Wim Hoefakkers
3e prijs: 2x een fazantenhen: Marinus van der Weide en Lettie van der Pol met 39 punten (20 punten over de laatste 9 holes)
2e prijs: 2×4 hertenbiefstukjes: Frank Calis en Maarten Klein met 39 punten (21 punten over de laatste 9 holes)
1e prijs: 2x 2 hazenruggen: John Oostveen en Egbert Zijtveld met 40 punten

Alle winnaars nogmaals van harte gefeliciteerd!

Mede namens wedstrijdleider Maarten Klein: Marja Veltenaar

Winterregeling/winterontheffing

De winterregeling zal van toepassing zijn vanaf 31 oktober t/m 15 maart 2016.

Gebruik van trolleys is toegestaan, afhankelijk van weersomstandigheden en baangesteldheid, dit geldt ook voor leden met ontheffing.

Om te voorkomen dat de baan dicht moet kan het voorkomen dat ook leden met ontheffing NIET met de trolley de baan in mogen. Uiteraard kunt u dan wel gebruik maken van het handicart pad op geel (ter beoordeling door hoofdgreenkeeper).

In zijn algemeenheid blijft gelden, dat het in natte maanden altijd beter voor de baan is om geen trolleys te gebruiken.

Voor leden van 70 jaar en ouder en aan leden van de stichting handicart wordt ontheffing verleend. Heeft u tijdens de afgelopen winterperiode 2014/2015 een ontheffing gehad, dan is deze permanent.

Heeft u de afgelopen jaren nog geen ontheffing gehad, of  een nieuwe moet aanvragen om medische redenen, dan kunt u een formulier invullen dat verkrijgbaar is bij de receptie.

Afsluiting zomerseizoen senioren

Maandag 26 oktober was de afsluiting van het zomerseizoen van de senioren.

Vanaf 8:30 uur kon er ingeschreven worden voor 9 holes. Deze maandag kwamen er 36 senioren spelen.
Na het golfen eerst aan de koffie en daarna werd er een 3-gangen lunch geserveerd. 38 Leden hebben van de lunch genoten.
Sen.1Voorafgaand aan de lunch werd de Netty Jaspers- van Hall trofee uitgereikt aan Leo Brusse.
Leo had het hoogst gemiddelde van 10 gespeelde wedstrijden. Leo gefeliciteerd!
Voor de gezellige gedekte tafels en de heerlijke lunch verdient de Brasserie zeker complimenten.
Onze voorzitter vertelde ook dat hij per 01-01-2016 het stokje over draagt aan Tola Oversteegen.

Dit was de afsluiting van een mooi zomerseizoen en daarmee start het winterseizoen.
Iedere maandag zijn wij er gewoon. Het inschrijven is dan vanaf 9:00 uur.

Sen.2Sen.3

Van de caddiemaster

Collectors item !!  Pitchfork

Een met de hand gemaakte pitchfork (vervaardigd door CM Harry en zijn buurman). Genummerd en met een maximumoplage van 100 stuks. Ieder exemplaar is daarmee uniek.

Wanneer de caddiemaster een speler in de baan ziet die extra veel zorg besteedt aan het repareren van pitchmarks, het terugleggen van plaggen in de fairway of andere zaken in de baan herstelt, kan hij besluiten deze speler een genummerde pitchfork te overhandigen als dank en beloning voor de geleverde zorg. De speler treedt daarmee toe tot een club van 100 duidelijk zorgzame spelers die zuinig zijn op greens, fairways en andere baanonderdelen van Almeerderhout.
Deze pitchfork wordt sporadisch uitgereikt, is niet overdraagbaar of te koop. Men kan er ook geen recht op doen gelden.

Pitchfork uitreikenEnkele weken geleden is de pitchfork uitgereikt aan Wiely van de Boom uit Baarn. Op Gooimeer 5 speelde hij met een rollende bal de green aan. Dit veroorzaakt geen pitchmark. Toch ging Wiely daarna op diverse plekken op de green pitchmarks repareren en daarnaast verwijderde hij nog wat los vuil van de green. Dit getuigt van veel aandacht en zorg voor de baan, waarvoor dank !

Sluitingswedstrijd dames dinsdagochtend 2015

Dinsdag 13 oktober: koud, guur weer, 5ºC met een gevoelstemperatuur van –10. Toch gingen 41 dames de baan in met slechts 4 stokken en een putter. De lage handicappers moesten het met nog een stok minder doen! Dat betekende veel wikken en wegen. De warme douche na afloop was zeer welkom.

De wedstrijd werd gewonnen door 4 dames, allen met 32 stableford punten:
1e prijs Gerda Schimmel
2e prijs Ank van Berkel
3e prijs Lettie van de Pol
4e prijs Liesbeth Wickel
De neary’s waren voor Chris Doyer en Gerrie Knaapen.

C AlgieAls golfster van het jaar van de dinsdagochtend huldigden we Carolien Algie. Zij was bovendien ook de birdiequeen met 9 birdies dit seizoen. Carolien, van harte gefeliciteerd met de dubbele prijs!
In haar dankwoord gaf zij nog eens aan, dat prijzen winnen alleen mogelijk is door heel veel te oefenen en regelmatig een golflesje te boeken bij een pro.

Monique Kalkman van de Stichting Gehandicapte Sport bedankte de aanwezigen voor de bijdrage aan haar stichting in 2014. De benefietwedstrijd bracht € 400,- op. De stichting helpt gehandicapte sporters het sporten weer op te pakken voor een goede mentale en fysieke gezondheid. Golf is daarvoor een uitstekende sport. Zij illustreerde dit aan de hand van haar eigen ervaring met golf. Zij gaat ook andere golfclubs enthousiast maken om deze groep mensen de mogelijkheid te bieden op hun baan te spelen.

Daarna schoof iedereen aan tafel voor een goed verzorgd diner.

De voorzitter legde uit wat de nieuwe plannen zijn voor de winterinloop die 20 oktober begint: 9 holes en een prijsuitreiking ca. 12:30 uur. Voor de 2e 9 holes zelf een starttijd regelen.
Iedere week zal een andere wedstrijdvorm worden gekozen, die via de nieuwsbrief wordt aangekondigd. Bij drie wedstrijden in de winterperiode zal iets extra’s worden geboden zoals een snertwedstrijd (8-12), een warme chocoladewedstrijd en een pannenkoekenwedstrijd. Bij slecht weer spelen we op de nieuwe indoor puttinggreen (tijdelijke overkapping op het zijterras). Kom dus altijd!

DamescieWij nemen afscheid van Dea Scholten na 5 jaar commissiewerk en danken haar voor haar bijdrage in de commissie. Dea wordt opgevolgd door Lettie van de Pol.
Jacqueline draagt na 4 jaar het voorzitterschap over aan Marja Veltenaar. Zij blijft wel in de damescommissie.

Tenslotte overhandigt Gre Geest namens alle deelneemsters fraaie boeketten bloemen aan de leden van de damescommissie, als dank voor het vele werk in het afgelopen jaar.

Damescommissie dinsdagochtendJac en Marja

Kampioenswedstrijd Business Hospitality Chain

De nummers 1, 2 en 3 van de Businesscompetities van Almeerderhout, Anderstein, Princenbosch en Zeewolde bonden dit jaar de strijd aan op de prachtige baan van Princenbosch.
Zowel mentaal als fysiek goed voorbereid door hun begeleiders Chris van der Vooren en Henk de With kon er eigenlijk weinig misgaan. Als wedstrijdvorm was door de gastheer gekozen voor greensome matchplay. De drie vertegenwoordigers konden derhalve samen maximaal 6 punten scoren.
En dat deden onze mannen: Marcel Aldewereld en Niek Snel (KBenP/Google), Roland de Wit en Sander Hummeling (Energie Planeet) en Niek Petstra en Dennis Verwoert (Xciting). Alle teams wonnen hun partij en zodoende komt de beker voor de tweede maal in successie in de prijzenkast van Almeerderhout.
De schitterende dag werd afgesloten met een uitstekend diner en een speech van Marcel, die zoals hij alleen kan de lachers op zijn hand had.
Volgend jaar is Anderstein gastheer. Het aantal vertegenwoordigde banen wordt uitgebreid met de Haarlemmermeerse en (hopelijk) de Batouwe. Business
(op de foto ontbreekt Niek Snel)