Onze WHS handicap

Inmiddels heeft de NGF herstelberekeningen uitgevoerd en het lijkt erop dat alle kaarten zijn verwerkt.

Alle scores die tussen 4 januari en 1 maart worden ingeleverd, worden verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. We zijn gewend bij de EGA-handicapsysteem dat de handicap meteen wordt bijgewerkt, bij de WHS-handicap gebeurt dat ongeveer eens in de drie weken.

De Handicapcommissie kan in deze periode geen handmatige handicapaanpassingen meer doen zoals we bij EGA-handicaps gewend waren.

In deze periode kunnen er, mits de baan Qualifying is, gewoon Qualifying scores worden ingeleverd, alleen van 26 tot en met 28 februari worden handicaps even “bevroren”. Op die dagen worden er geen Qualifying scores verwerkt en kunnen er geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. Scores die in deze “vriesperiode” ingeleverd worden, komen in een wachtrij te staan en worden nadien, chronologisch en met terugwerkende kracht verwerkt.

Van 4 januari tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap nog leidend en draait de te verwachten WHS-handicap op de achtergrond mee. Clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de EGA-handicap.

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op die dag verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Tegen die tijd zullen we u verder informeren over de gang van zaken.

Namens de Hcp-cie,
Alex Lobregt

Enquête NGF vitaliteit seniore golfer

U ontvangt deze mail omdat wij als vereniging medewerking verlenen aan een onderzoek van de NGF naar de vitaliteit van golfers van 65 jaar en ouder. Hier is een enquête voor opgesteld waarin vragen worden gesteld over uw leefstijl en voeding, specifiek gericht op de golfsport. Op basis van de uitkomsten van deze landelijke enquête wordt een plan gemaakt om 65+ golfers zo goed mogelijk te informeren over wat ze zelf kunnen doen om zo lang mogelijk gezond en fit te kunnen blijven golfen. Er wordt een voedingsadvies opgesteld dat speciaal gericht is op de seniore golfer. Na afloop van het onderzoek, wordt met de club besproken hoe u het voedingsadvies kunt ontvangen. Bij voldoende deelname van leden van uw vereniging aan dit onderzoek is het mogelijk dat de onderzoekster Lisanne van der Stok na afronding van het onderzoek naar uw club komt om uitleg te geven over alle aspecten van voeding in relatie tot het golfen van u en uw leeftijdsgenoten.

Wij hopen dat u even de tijd wil nemen om de enquête in te vullen. Het zal niet meer dan 5 minuten in beslag nemen. De gegevens worden volledig anoniem verwerkt. Indien u vragen heeft over de enquête of over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Lisanne door een email te sturen naar lisanne.vanderstok@ngf.nl.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.

Naar de enquête

De Vlaamse Gaai

De Vlaamse gaai bestaat eigenlijk niet meer. Het is niet wat u denkt, de vogelsoort is gelukkig niet uitgestorven. Alleen heeft de ‘vogelpolitie’ besloten dat de naam in het vervolg ‘gaai’ moet zijn. Ik houd mij hier toch liever aan de oude spelling.

Een ijverige vogel, de Vlaamse gaai. Altijd op zoek naar noten, bessen, vruchten en ander voedsel. Althans zo lijkt het. Vooral in de herfst is de vogel vaak driftig op zoek naar eikels en andere noten die hij dan op allerlei plekken verstopt. Zo heeft hij ook in de winter iets te eten. Overigens staan in de lente en zomer vooral insecten, eieren en jonge vogels van andere soorten op zijn menu. Wat je zegt een echte alleseter.

Vlaamse gaaien zijn vaak erg luidruchtig. Zijn hese schreeuw is – zeker in de broedtijd – goed te horen. Vaak is dit een alarm. Andere vogels profiteren hier van.

De Vlaamse gaai was vroeger echt een schuwe bosvogel. De laatste decennia heeft de vogel zich ook gevestigd in tuinen en parkachtige landschappen. Op onze baan kun je bijna niet om hem heen. Elke golfronde zie of hoor ik er wel één.

Als laatste, de Vlaamse gaai is ook gewoon erg mooi. Kijk maar eens goed naar de foto. Zijn kleuren spatten bijna van hem af. Een tropische verrassing in de winterkou.

Wilt u meer lezen over vogels op onze baan? Heb dan geduld. Ik stop tijdelijk met deze rubriek. In het voorjaar – en die laat niet lang meer op zich wachten! – kom ik weer terug met een aantal stukjes over onze zomervogels. Tot dan!

Ton Koot

In de spotlights van de bedrijvencommissie

KBenP (Marcel Aldewereld)

KBenP levert diensten en producten op het gebied van informatiemanagement, digitale transformatie en IT. Wij zijn van oudsher thuis in documentbeheer en de hulpmiddelen daarvoor. Ook nu nog bieden wij advies en ondersteuning bij de inrichting van document- en archiefbeheer. Daarnaast ontwikkelt KBenP zoekoplossingen (enterprise search) om informatie beter doorzoekbaar te maken en bieden wij ondersteuning aan organisaties om meer datagedreven te werken, door middel van Business Intelligence en Data Analytics. Alle activiteiten zijn erop gericht om informatie en datasets op orde te brengen en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Lees er meer over op onze website www.kbenp.nl. Onze professionals zijn u graag van dienst met hun energie en vakmanschap.

Dat ze bij KBenP ook nog kunnen golfen blijkt uit het feit dat het KBenP golfteam twee keer kampioen van de Businesscompetitie op Almeerderhout is geweest.

De nijlgans

Niet de meest geliefde vogel onder vogelliefhebbers, maar wel een erg kleurrijke en luidruchtige. In de vlucht valt de witte voorvleugel op. Op onze baan zitten zij vaak in de buurt van hole 2 van Gooimeer. Als ik mij niet vergis pikken zij ook jaarlijks het ooievaarsnest in. Dat is ook wel een beetje de reputatie van de nijlgans, een agressieve vogel. In wezen doet de vogel niet anders dan zijn territorium en jongen beschermen. Ik heb in Zuid Afrika een keertje gezien hoe een nijlgans één van zijn kuikens verdedigde tegen een vechtarend. De vechtarend, een enorme arend die onder andere kleine apen verschalkt, werd door het furieuze en zeer luidruchtige nijlganzenpaar afgepoeierd.

Dat de vogel niet zo geliefd is, komt ook omdat de vogel een uitheemse soort is. Hij hoort hier eigenlijk niet. De gans is in de vorige eeuw in Engeland ingevoerd en daar uit gevangenschap ontsnapt. De vrees bestond dat de soort bepaalde ganzen- en eenden soorten in het bestaan zou bedreigen. Dit is nog steeds een zorg voor natuurorganisaties. Daarom wordt het ook goed in de gaten gehouden.

De nijlgans komt, zoals de naam suggereert, vooral voor in Afrika. Van Zuid-Egypte tot aan Zuid Afrika, met een uitloper naar het westen onder de Sahara.

Eigenlijk is de nijlgans geen gans, maar een eend. Dat zou je niet zeggen als je ziet hoe groot hij is. Een vogel die je moeilijk kunt missen.

Deze week de Spreeuw in de schijnwerpers

Een zwaar ondergewaardeerd vogeltje, de spreeuw. Waarschijnlijk is dit zo omdat hij zo veel voorkomt. Vooral in de winter, want dan zijn er grote groepen vogels uit het Noorden van Europa bij ons te gast. Overigens gaat het volgens Vogelbescherming Nederland niet goed met de spreeuw. Zij nemen behoorlijk in aantal af.

Spreeuwen zijn goed in het imiteren van het geluid van bepaalde andere vogelsoorten. Maar ook in het imiteren van omgevingsgeluiden. Zo heb ik een aantal jaren geleden op een golfbaan meegemaakt dat ik dacht dat mijn telefoon overging. Tot mijn verbazing zag ik een spreeuw in een struik verderop het geluid van een mobiele telefoon imiteren. Blijkbaar waren er meer golfers langsgelopen die hetzelfde telefoongeluid hadden geïnstalleerd en had de spreeuw dit geleerd na te doen.

In de winter verzamelen spreeuwen zich vaak ’s avonds in grote groepen om te overnachten. Voordat zij op hun overnachtingsplek neerstrijken, vliegen zij vaak in grote groepen en halen zij acrobatische toeren uit. Dit kan heel spectaculair zijn. Op Youtube zijn hiervan prachtige filmpjes te zien. Tik maar eens in: Starlings flying in formation.

Op onze golfbaan zie je ze in het winterseizoen vooral in groepen op de fairway. Op zoek naar insectenlarven zoals emelten. Zo’n groep bestaat op onze baan wel uit zo’n 100 à 200 vogels. Helaas zie ik ze ook wel eens op de greens. Gelukkig voor ons is hun snavel niet al te breed. En ach, die emelten schijnen ook niet goed te zijn voor het gras…….

In memoriam

Afgelopen week hebben wij op 82 jarige leeftijd afscheid moeten nemen van Teun Stolte.
Teun Stolte, of meneer Stolte zoals wij hem altijd noemde, werd in 2002 benoemd tot lid van verdienste vanwege zijn enorme inzet voor de jeugd in de jaren 90 en begin 2000. Hij was nauw betrokken bij het eerste jeugdteam en het eerste heren team waar wij in die tijd deel van uitmaakte. Mede door zijn inspanningen promoveerde heren 1 voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar de hoofdklasse. Daarnaast was hij aanwezig bij alle competitiewedstrijden, clubwedstrijden en nationale kampioenschappen waaraan ‘zijn jongens’ meededen. Samen met zijn vrouw Marijke reisde hij stad en land af om de spelers van Almeerderhout aan te moedigen. Ook nam meneer Stolte Guido bij de hand op weg naar, en tijdens, zijn eerste jaren als professioneel golfspeler. Waar mogelijk was hij aanwezig bij elke Challenge Tour en European Tour wedstrijd die Guido speelde, zowel in Nederland als daarbuiten.
Wij zullen hem missen en kijken met veel plezier en dankbaarheid terug op de vele golfavonturen die we samen hebben beleefd.

Guido en Arnoud van der Valk

In de spotlights van de bedrijvencommissie

Flexvak (Ton Eijbergen)
Flexvak BV is een arbeidsbemiddelingsbureau dat zich onderscheidt door haar persoonlijke benadering en betrokken houding naar haar klanten en medewerkers. Ons kantoor is gevestigd in Amersfoort aan de Stadsring157a. Flexvak is opgericht in 2014 en voortgekomen uit de behoefte om meerdere disciplines in de arbeidsmarkt aan te kunnen bieden dan alleen maar ICT personeel (wat voorheen 15 jaar lang mijn vakgebied is geweest).

Via onze bekende labels leveren wij personeel in 5 branches:
• Flexvak Automotive (autobanden monteurs en automonteurs)
• Flexvak Services (call center, commercieel en administratief personeel)
• Flexvak ICT (helpdesk medewerkers en software ontwikkelaars)
• Flexvak Horeca (bedieningsmedewerkers, evenementen personeel)
• Flexvak Duurzaamheid (zonnepanelen en laadpalen installateurs)

Wij leveren gekwalificeerd personeel in heel Nederland. Tevens leiden wij zelf onze mensen op in de Flexvak Academy zodat onze medewerkers bij de opdrachten van onze klanten direct op het gewenste niveau kunnen instromen. Om meer te weten te komen over ons bedrijf en onze mensen, nodigen wij iedereen uit om onze websites te bezoeken en contact op te nemen voor het maken van een persoonlijke afspraak (al dan niet online).

Deze week: de grote bonte specht

De grote bonte specht is een vogel die u misschien veel vaker heeft gezien dan u zich realiseert. Hij komt veel voor op onze golfbaan. Roffelend op een boomtak of stam, roepend of overvliegend. Wat dit laatste betreft, de vlucht van de specht is zeer typisch. Een paar snelle vleugelslagen worden altijd gevolgd door een moment waarop de vogels zijn vleugels even tegen het lijf houdt en dan even wat hoogte verliest. Om daarna weer een paar slagen te maken en hoogte te winnen. Als u een vogel een beetje in een soort golvende (nee, ik heb het even niet over onze geliefde sport) beweging ziet vliegen, dan weet u bijna zeker dat u een specht ziet. Wat betreft het roffelen op een boomtak; dit doet de specht vooral om zijn territorium af te bakenen voor soortgenoten. Of om een hol uit te pikken in de boom. Want deze spechtsoort legt zijn eieren in een hol van een boom.

Grote bonte spechten leven vooral van insecten die zij in en op boomtakken en boomstammen vinden. Maar vergis u niet, ook een jong vogeltje slaan zij niet af. Vandaar dat in gebieden waarin veel spechten wonen, zoals op onze baan, de ingangen van houten vogelkastjes vakkundig groter worden gemaakt. Betonnen nestkastjes zijn dan geen luxe, maar noodzaak.

De vogel is iets kleiner dan een merel. Naast het wit zwarte kleurenpatroon, heeft de soort ook een rode vlek bij de stuit. Het mannetje heeft verder ook een rode vlek in de nek. De alarmroep is een hard en explosief tsjik. Soms een paar keer herhaald. Luister zelf maar op: https://www.vogelgeluid.nl/grote-bonte-specht/?type1552

Er komen nog vijf andere spechtensoorten in Nederland voor. De kleine bonte specht (zo groot als een huismus), de middelste bonte specht (uiterst zeldzaam), de zwarte specht, de groene specht en de draaihals. Van deze vijf heb ik de groene specht de afgelopen zomer geregeld gehoord in de bomen rechts van hole 2 Markermeer. Mocht u er een zien, dan moet u het mij beslist laten weten. Misschien dat ik er dan later iets over kan schrijven!

Ton Koot

Noot van de redactie; als u wensen heeft voor vogels, mail gerust naar het secretariaat. Tenslotte is dit een mooie rubriek van leden – voor leden. Betrokkenheid bij de baan is het toverwoord!

Wanneer zijn er wintergreens?

Wintergreens zijn tijdelijke greens (‘temporary greens’) ter vervanging van de echte greens. In het najaar – als er nachtvorst is, als het sneeuwt of langdurig vriest – begint de periode dat vlaggen soms op de wintergreens gezet moeten worden. De ‘zomergreens’ (de gewone greens) zijn met name in de overgang van vorst naar dooi uiterst kwetsbaar. Om ze te beschermen worden de greens gesloten en verhuizen de vlaggen naar de wintergreens.

Bij nachtvorst is er meestal maar enkele uren sprake van wintergreens. Zodra de vorst uit de grond is, meestal om een uur of elf in de ochtend, verhuizen de vlaggen weer van de wintergreens naar de gewone greens. Bij sneeuw op de baan kunnen de greens pas heropend worden als de sneeuw gesmolten is en de vorst uit de grond is. De keuze voor wintergreens kan ook in periodes dat het niet vriest, maar bijvoorbeeld wel heel erg nat is geweest. Een duidelijke uitleg zie je in dit filmpje