Bedrijven

De komende Periode willen wij graag bedrijven, die deel uitmaken van onze businessclub, aan onze leden voorstellen. Momenteel heeft de businessclub zo’n 70 bedrijven als lid (zie www.almeerderhout.nl/bedrijven).
De aftrap wordt verricht door Energie Planeet waarvan de eigenaar/directeur Roland de Wit is. Energie Planeet sponsort de Smartflower, die voor de vereniging gratis energie opwekt.
EnergiePlaneet b.v. over EnergieTransitie!
Iedereen praat erover, maar weinigen kennen de werkelijke impact van Energietransitie. Veelal wordt het gebracht als een overgang naar Zon- en Windenergie. Was het maar zo eenvoudig. De kosten van een volledig duurzame energiehuishouding zijn enorm en de afnemers van energie zullen zich moeten aanpassen. De prijs van energie wordt afhankelijk van het moment waarop je het nodig hebt of wenst terug te leveren.
EnergiePlaneet b.v. is speler op de markt van energie en wisselt energie uit tussen opwekkers en gebruikers, zonder tussenkomst van een energiebedrijf.
Het model is volledig technologie gedreven en vraagt om goede ontwikkelaars van ‘Intelligente software’. Het model is disruptief en maakt de mega-grote energiebedrijven overbodig. De kosten zijn derhalve lager en leveren echte besparingen voor de gebruiker of meer opbrengsten voor de opwekker.
Voorlopig is het model alleen beschikbaar voor de zakelijke aangeslotenen op het net, maar zeker ook nuttig in de toekomst voor kleinverbruik.

Enquête Players 1st

De komende maanden zullen wij u informeren over uitkomsten van de enquête Players 1st. Elk jaar ontvangt u een uitnodiging om deze in te vullen. Uw feedback levert belangrijke informatie op waarmee wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren.  Het invullen daarvan is dan ook voor grote waarde voor onze club

Voor deze eerste keer een paar algemene uitkomsten. Bekijk hier hoe de waarderingen tot stand komen.

Vrijwilligersmiddag baanonderhoud

De 74e vrijwilligersmiddag baanonderhoud staat gepland op donderdagmiddag 9 januari 2020.
We beginnen om 12:30 uur; melden in het greenkeepershuis en om ca. 15:00 uur zijn we klaar. Aansluitend volgt een ‘improvisatie’ over een onderwerp over de baan (Jan is er niet), met een drankje na.
U bent weer van harte uitgenodigd om deel te nemen. Als u wilt en kunt, stuur dan een mail naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op 12 december groeide het aantal deelnemers naar 13 en konden we in 4 teams 3 taken uitvoeren. Het was wel droog, maar de baan was kletsnat. Net als vorige maand konden we dus vanwege de nattigheid niet met zware voertuigen of aanhangers de baan in. Dus hebben de andere klussen aangepakt. Twee groepen maakten de schildersklus van de schuilhutten af en her derde team pakte de opschietende bosrank aan in het bosvak tussen Markermeer 1 en 9. Met stug volhouden gaat het ons vast lukken dat vak uiteindelijk bosrank vrij te krijgen. Een 2 mans-team kon, met de training van de afgelopen keren, zelfstandig drivingrange ballen rapen, wassen en terugstorten.
Na afloop hield Jan een boeiend verhaal over het greenonderhoud. Waarna wij de middag met een welverdiend warm/koud drankje en een voldaan gevoel afsloten.
Hopelijk hoort het (weer) meedoen met deze vrijwilligersgroep bij uw goede voornemens voor 2020. Schrijf u in en sluit aan bij de inmiddels trouwe groep van enthousiaste deelnemers. Zo kunt u zelf ervaren hoe leuk het is.

Tot de 9e! Ewoud Doyer, lid baancommissie

Vrijwilligersmiddag baanonderhoud

De 73e vrijwilligersmiddag baanonderhoud staat gepland op donderdagmiddag 12 december 2019.
We beginnen om 12:30 uur; melden in het greenkeepershuis en om ca. 15:00 uur zijn we klaar. Aansluitend volgt een toelichting over een onderwerp over de baan, met een drankje na.
U bent weer van harte uitgenodigd om deel te nemen. Als u wilt en kunt, stuur dan uw bevestiging-mailtje naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op 14 november hebben we met weer met 11 deelnemers, in 3 teams 3 taken uitgevoerd. Vanwege de nattigheid konden geen zware voertuigen of aanhangers de baan in. Maar dat kon ons niet weerhouden om met 6 man/vrouw een grote hoeveelheid bollen te planten in het doorloopstuk van Markermeer 7 naar 8 en richting afslagen van Gooimeer 5. Een groep van 4 heeft schuilhutten schoon gemaakt en in de beits gezet. En 1 vrijwilliger heeft Bart geassisteerd bij het drivingrange ballen rapen/schoon maken/storten en weer wat geleerd van de machinerie aldaar.

Na afloop hield Jan een boeiende toelichting over diverse onderhoudsaspecten van de baan. Waarna wij de middag met een welverdiend warm/koud drankje en een voldaan gevoel afsloten.

Zit u nu op de bank en denkt u, mmm van zo’n leuk team wil ik ook deel uitmaken, aarzel dan niet en geef u op voor 12 december.

Tot ziens,
Ewoud Doyer, lid baancommissie

Algemene Ledenvergadering 26 november 2020

Ondanks slechts een enkele aanmelding voor deze vergadering, was het restaurant van de club goed gevuld met leden die allen de club een warm hart toedragen.

Onze voorzitter Jan-Paul Mundt heeft de algemene vergadering geopend waarna er met respect een minuut stilte is gehouden voor leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Vervolgens hebben de secretaris Ella van Duren-Eysbroek, baancommissaris Royle Dijksma-Potjer, voorzitter technische zaken Frank Volmer en aansluitend de penningmeester Jeroen Hummeling, het afgelopen jaar uitgelicht en de plannen voor 2020 uiteen gezet. De rode lijn in het verhaal bij alle bestuursleden draaide met name om de toename van het aantal leden en hoe dat in goede banen te gaan leiden. Voor de speerpunten van marketing tot het zo lang mogelijk speelbaar houden van de baan bij mindere weersomstandigheden maar ook de baanbezetting en het logistiek begeleiden daarvan. Niet eenvoudig maar de plannen en maatregelen zijn goed ontvangen en zal verder in het verslag van de vergadering worden uitgewerkt en openbaar gemaakt.
Goedkeuring werd verleend aan een 3e zittingstermijn voor de penningmeester Jeroen Hummeling met een maximale periode van 1,5 jaar.
Ella van Duren werd met warme woorden toegesproken door Jan-Paul voor haar afscheid als secretaris van het bestuur. Het stokje heeft Ella over gedragen aan Erika Moes-Ostendorf die op haar eigen wijze invulling gaat geven aan deze functie.
Bloemen waren er ook voor Louise Gregoire. Zij is voorgedragen voor de zilveren hanger, welke voordracht het bestuur van harte overneemt. Menigeen kent Louise door haar enthousiaste bijdrage en jarenlange inzet aan het groeien en bloeien rondom het clubhuis.
Het was een voorspoedige vergadering waarin maar weer eens naar voren kwam wat een prettige vereniging Almeerderhout is. Laten we er voor zorgen dat dit zo blijft door elkaar met geduld en respect te behandelen.
Na de rondvraag en afsluiting van de vergadering werd er nagepraat onder het genot van een borrel.

Het bestuur

Competitie 2020

Beste competitiespelers,

De indeling van de competitieteams is bekend en staat inmiddels op de website van Almeerderhout. Als je inlogt op de ledenpagina vind je onder het tabblad ‘competitie 2020’ de indeling van de teams en de daarbij behorende trainingsmomenten.

Door het grote aantal inschrijvingen voor op de zondag is het helaas niet mogelijk geweest om iedereen die zich heeft aangemeld in te delen en aan alle verzoeken te voldoen.

Omdat het aantal competitiespelers en -speelsters steeds groter blijkt te worden en wij aan een maximum aantal teams gebonden zijn zal voor de competitie 2021 gelden dat iedereen moet voldoen aan het competitieprotocol 2021. Dit competitieprotocol zal in januari 2020 bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat jullie weer veel plezier zullen beleven aan de competitie van 2020 en de voorbereiding hierop! Alvast heel veel succes!

Bij vragen kunnen jullie je richten tot de coördinator van de desbetreffende dag.

Elly Kapteijn
Competitie Dames Senioren
C-Competitie

Wim Hoefakker
Competitie Heren Senioren
C-Competitie

Corné Sonderman
Competitie Zondag Heren
Competitie Jeugd

Chris Bailey
Competitie Zondag Heren
Competitie Zondag Dames

met sportieve groet,

Peter Patist

Polderbesturen Bokaal 2019 naar GC Almeerderhout

Sinds een aantal jaren organiseren de besturen van de Flevolandse golfbanen/verenigingen een onderlinge wedstrijd en strijden om de ‘Polderbesturen Bokaal’ op een van deze banen. Dit soort gelegenheden zijn altijd leuk om bij te praten over diverse zaken en kennis te maken met evt. nieuwe bestuursleden. Oorspronkelijk stond de wedstrijd gepland op 11 oktober jl bij GC Golfresidentie Dronten maar door het slechte weer kon dit helaas niet doorgaan. Vrijdag 1 november jl was de herkansing en vertrok het bestuur van GCA, vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en de baancommissaris, richting Dronten. De weergoden zaten ons dit keer weer niet mee, veel regen maar we zijn niet van was!, dus gewoon lekker spelen op een goed onderhouden baan. Na afloop was er een gezellige borrel en prijsuitreiking in het clubhuis, die trouwens flink verbouwd wordt nu ruimte vrij is gekomen door het vertrek van de shop van Mike Woltering naar The Links Valley. Enfin, de prijsuitreiking… het was onze voorzitter Jan Paul Mundt die met de beste scores de Polderbesturen Bokaal naar GCA mocht meenemen. Vol trots nam hij de Bokaal in ontvangst en liet weten, de bestuursleden graag te willen ontvangen bij GCA in 2020. Want zoals de traditie betaamt, dient de winnende vereniging de Polderbesturen Bokaal wedstrijd te organiseren.

Ella van Duren-Eysbroek