t Werkpaard

Alhoewel we echt in de herfstmaand oktober zitten, laten de temperaturen ons anders denken. Want toen alle commissie leden zich zaterdag 1 oktober jl aanmelden voor de jaarlijkse wedstrijd ’t Werkpaard leek het wel zomer. De hoge temperaturen zorgden er voor dat 57 commissieleden in zomerse outfits naar de holes liepen waar de shotgun wedstrijd om 13:00u van start ging. Om 18:00u was iedereen binnen en onder het genot van een drankje en hapje sprak de voorzitter Jan Paul Mundt zijn waardering en dank uit voor de inzet van de commissieleden. Daarna volgde de prijsuitreiking… Neary to the line op Markermeer 2: Wim Pruim. Neary to the line op IJmeer 9: Dixie Diender. Neary op Markermeer 3: Bas Overwater en neary op IJmeer 4: Robin Noppen. Als winnaar uit de bus kwam de historische commissie met een gem. score van 30.7, gevolgd door de matchmakers commissie, gem. score van 30.6 en als derde eindigde de handicapcommissie met een gem. score van 30.3.
Ik wil nogmaals Evert en Tanja Blekkink en Bas Overwater danken voor hun hulp bij het organiseren van deze wedstrijd! Ook dank aan de greenkeepers. Zij zorgden ervoor dat de baan er super mooi bij lag.

Ella van Duren

Wildwedstrijd

Afgelopen zondag, 7 oktober, was er weer een gezellige sfeer tijdens en na de Wildwedstrijd. 64 Deelnemers, in 32 teams, streden om de mooie wildprijzen en genoten van het heerlijke weer, met uitstekende resultaten als gevolg.

De Fourball Betterball wedstrijd werd gewonnen door twee nieuwe leden, Marco Piek en Peter Leben met 45 Stableford punten (playing hcp 81). Tweede werd het team van Ruud Visser en Walter Kielholtz met 41 punten (phcp 16) en derde werden Peter Patist en Chris Bailey met 40 punten (phcp 10). Voor Chris was het een heel goed weekend omdat hij op zaterdag Strokeplay Kampioen op de Par 3 baan is geworden.

De Neary op Gooimeer 8 is gewonnen door Hans Stemerdink, Ella van Duren was de winnares op Markermeer 3. De Longest op Markermeer 8 is gewonnen door Barbara Jorritsma en Dusty Belmer. Een heerlijke flesje wijn werd hun deel.

De prachtige dag werd afgesloten met heerlijke hapjes en door menigeen met een smakelijk Wildbuffet. 

De Matchmakers

Traditionele wedstrijd Bestuur-Oud bestuur

Zaterdag 6 oktober jl vond de wedstrijd plaats tussen bestuur en oud bestuur. Op het terras werden onder genot van een kopje koffie de flight indelingen bekend gemaakt. Om 13:30u gingen we van start voor de 9 holes op IJmeer. Rond de klok van 16:30 uur was iedereen binnen, konden de ervaringen worden uitgewisseld en werden de prijzen uitgereikt: Neary op IJmeer 4: Emilie Loos en het oud bestuurs-team met de beste scores en de voorzittershamer werd gewonnen door: Dixie Diender, Bernd Sanson en Emile Loos.
Ik moet zeggen dat het elke keer weer een feestje is als leden van het zittend – en oud bestuur bijeenkomen voor deze traditionele wedstrijd. En kijkend om je heen besef je dat je omringd bent door prachtige, ervaren (oud) bestuurders die samen vele jaren de vereniging hebben mogen leiden! En dat ik super blij ben dat ik deel mag uit maken van dit mooi gezelschap!

Ella van Duren-Eysbroek

Clubkampioenschap Par-3

Op zaterdag 6 oktober jl werd, onder prachtige weersomstandigheden, het eerste Clubkampioenschap Par-3 georganiseerd. In verschillende handicap categorieën werden 3 maal 9 holes gespeeld, uiteraard zonder handicapverrekening.

Na een spannende strijd bleek Willem Dijkman in de categorie 18.1 – 36 de beste score te hebben behaald.
In de categorie t/m handicap 18 was de strijd zo mogelijk nog spannender. Het jeugdig talent Nathan Hooft speelde in de laatste flight samen met Frank Volmer en Chris Bailey. Chris leek bij aanvang van de laatste 9 holes een veilige voorsprong van 5 slagen te hebben, maar werd hole na hole onder druk gezet, waarbij Frank op hole 5 zelfs een hole-in-one wist te slaan! De strijd werd uiteindelijk op de laatste hole beslist, waarna Chris Bailey met een totaalscore van +3 en een voorsprong van 1 slag op zowel Frank als Nathan gehuldigd kon worden als eerste clubkampioen par-3. Van harte gefeliciteerd!

Uitslag Clubkampioenschap Par-3

Op basis van de enthousiaste reacties van de deelnemers mag de verwachting worden uitgesproken dat dit kampioenschap volgend jaar opnieuw zal worden georganiseerd. Die positieve reacties kwamen mede door de zeer goede staat van de par-3 baan, waarbij de greens ook heerlijk snel waren gemaaid. Dank hiervoor aan de greenkeepers!

Namens de MatchMakers, Maarten Klein

Werkzaamheden A6 a.s. weekend

Zaterdagavond tot maandagochtend: A6 richting Lelystad dicht tussen Almere Stad en Almere Buiten-Oost

Vanaf zaterdag 13 oktober 20:00 uur tot en met maandag 15 oktober 5:00 uur is de A6 richting Lelystad dicht na afrit 5 (Almere Stad) tot en met afrit 8 (Almere Buiten-Oost). Ook de verbindingsboog vanaf de A27 naar de A6 richting Lelystad is dan afgesloten. De A6 vanuit Lelystad richting Amsterdam blijft gewoon open. Er worden omleidingsroutes ingezet. Houd rekening met ongeveer 15 tot 20 minuten extra reistijd.

A6 dicht richting Lelystad 13 tot 15 oktober

Kaart Almere hogering en A27

 

59e vrijwilligersmiddag baanonderhoud op donderdagmiddag 11 oktober 2018

Aanvang 12:30 in het greenkeepershuis en om ongeveer 15:00 klaar met de werkzaamheden. Daarna een presentatie over iets rond de baan en een drankje na. U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Gaarne als je wilt en kunt een bevestiging mail naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op de 58e middag op 13 september verdeelden 8 deelnemers zich over 2 klussen. Het snoeien van boomspiegels werd afgerond en op diverse plekken werden de slingerwoekeraars aangepakt.
Er was geen presentatie maar natuurlijk werd er wel een drankje gedronken en nagepraat. Opnieuw weer een nuttige en geslaagde dag.

Iets voor u om een keer aan mee te doen? Omdat het leuk is om te doen, je er iedere keer weer wat van leert en het is nuttig voor de vereniging! Probeer het eens; wij houden rekening met uw eventuele lichamelijke beperkingen!

Ewoud Doyer, lid baancommissie

Opa’s golfen voor het goede doel

Bent u grootvader- of te wel OPA? Binnen Golfend Nederland bestaat er de “Old Grand Dad”club (OGD). Deze club verleent landelijk financiële steun aan instellingen en verenigingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen meer aan sport,spel en beweging te doen. In deze tijd een heel actueel streven.
Iedere grootvader, lid van een door de NGF en door het OGD-Bestuur erkende golfclub, kan zich zelf via de website van deze stichting spontaan aanmelden, je hoeft niet ‘gevraagd’ te worden. Op alle bij OGD aangesloten golfclubs in heel Nederland worden op club-, regio- en nationaal niveau onderlinge wedstrijden gespeeld.

Meer informatie over de Old Grand-Dad Golfclub Nederland

KLM open 2018

Het zit er weer op. Wat hebben we weer een prachtig toernooi beleefd.

Niet alleen met een verrassende winnaar, maar ook vanwege de prima weersomstandigheden. Wel met een uitzondering op vrijdag middag, toen om 14.00 uur de zon verdween, de wind aantrok, en het naar koud werd. De overige dagen hebben we prima kunnen “marshallen” .  Almeerderhout was vertegenwoordigd op hole 18, met over alle dagen verdeeld 37 marshalls, die zich hadden aangemeld na de oproep in de nieuwsbrief. Helaas waren er toch nog te weinig vrijwilligers van onze vereniging om aan het totaal van 43 te voldoen, maar gelukkig hebben we 6 mensen bereid gevonden om ons te ondersteunen.

Volgend jaar als de KLM 100 jaar bestaat en het 100ste Dutch Open gespeeld wordt, op Amsterdam International en het dus een stuk dichterbij is, is er misschien weer meer animo.  Dit valt of staat natuurlijk met het feit of dat Almeerderhout weer de 18e hole toebedeeld krijgt. Ik meld ons in ieder geval weer aan.

Verrassend, voor de eerste keer een Aziatische winnaar, die in het crew café verwelkomd werd met: “Wu is the champion” gezongen door c.a 300 vrijwilligers. Het crew café overigens, werd ook bemenst door diverse leden van Almeerderhout, die zorgden, vol overgave, voor het natje en het droogje. Zeker ook hulde voor deze mensen die toch 801 vrijwilligers gedurende de week van een simpel ontbijt, heerlijke belegde broodjes met de lunch en een warme maaltijd aan het eind van de dag, hadden voorzien. En dat allemaal onder het genot van diverse (alcoholische, vanaf 17.00 uur) liquide middelen.

Als coördinator van het KLM Open 2018 op The Dutch voor hole 18, wil ik al onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende het toernooi en wie weet tot op Amsterdam International.

Wim Hoefakker