Baanbeschermende maatregelen

A. Karretjes en/of trolleys mogen nooit op afslagplaatsen, op aprons en greens komen. Gemotoriseerde golfwagens zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van het bestuur.

B. Aan leden van 70 jaar en ouder en aan handicartkaarthouders kan, indien gewenst, een ontheffing worden verleend. Zij kunnen bij het secretariaat, vóór 1 november, een ontheffingslabel aanvragen.

C. Gebruik van trolleys en handicart is toegestaan afhankelijk van het weer en baangesteldheid. Op Gooimeer is het gebruik langer toegestaan (afhankelijk van weersomstandigheden en baan), maar voor handicarts en/of trolleys alleen via het aangegeven pad. Vanaf het pad moet dan naar de bal worden gelopen.