Even voorstellen

Mijn naam is Michiel Stal en maandag 1 maart ben ik gestart als caddiemaster. Door Erik Westerling word ik ingewerkt om snel bekend te raken met de club, de baan en alle leden van Golfclub Almeerderhout.

Hiervoor heb ik lang gewerkt in de consultancy en met name in de recruitment. Als laatste bijna 15 jaar bij een groot Amsterdams bureau. Hier was ik verantwoordelijk voor het begeleiden van kandidaten naar een nieuwe werkomgeving, waar ze met vernieuwde energie in een andere omgeving weer een groot aantal jaren met plezier vooruit konden.

Tot het moment kwam, dat ik zelf eigenlijk ook zo’n stap wilde maken. Een sportieve omgeving van een golfclub waar mensen graag naar toe gaan voor hun plezier en om een fijne tijd te hebben. Dat spreekt me enorm aan.

Zelf heb ik jaren lang gespeeld op de Amsterdam Old Course en sinds mijn jeugd heb ik gehockeyd bij verschillende verenigingen. Mijn laatste club was MHC Muiderberg. Dat is de plaats waar ik samen met mijn vrouw Veronique woon. Wel in een wat stiller huis omdat mijn beide dochters net het huis uit zijn vanwege hun studie.
Vanzelfsprekend hoop ik jullie snel tegen te komen rond het clubhuis of in de baan.

Michiel Stal

In the spotlights van de bedrijvencommissie

Spilter (Steven Wagemaker)

“Corona: Ondernemers en instellingen verliezen grip op klanten en stakeholders – uitvoering van programma’s en strategie komt in gevaar”.
Door de Corona-crisis dreigt uitputting waardoor bedrijven en instellingen nauwelijks meer toekomen aan de uitvoering van hoogstnoodzakelijke programma’s voor klantbehoud en innovatie. Door de veelheid en hectiek van online meetings worden mensen soms wel gehoord maar hun mening beslist niet altijd verwoord. Het resultaat is dat bedrijven en instellingen doormodderen en belangrijke programma’s niet of met minder kwaliteit ten uitvoer brengen. Ook de participatie van stakeholders – bijvoorbeeld burgers, klanten en experts – staat onder druk.

Spilter ondersteunt hierin met een slim samenspel van de Spiltersoftware en onze methodiek – de Versnellingskamer genoemd. In deze snelkookpan wordt het vraagstuk op een systematische manier doorlopen en antwoorden van deelnemers direct opgeslagen. Het resultaat is een interactieve meeting met een optimale uitkomst die draagvlak geniet en die transparant en herleidbaar tot stand komt.
We hebben bedrijven, gemeenten en instellingen geholpen bij het opstellen van beleid op het gebied van de energietransitie, armoede, sport, vrijwilligers, onderwijsvernieuwing en innovatie.

De koolmees

In de broedkasten op onze baan broeden veel koolmeesjes. Niet bepaald een bedreigde soort, kun je zeggen. De koolmees komt veel voor, in allerlei landschappen. Als er maar bomen of struiken in de buurt zijn.
De koolmees is de grootste mezensoort. Nou zijn alle mezen vrij klein, dus ook de koolmees. Ze zijn maar zo’n 14 centimeter. Je herkent ze aan hun gele borst, zwarte kop met witte wangen en een zwarte ‘stropdas’. Vrouwtjes hebben een dunnere stropdas, die vaak ook minder ver op het lichaam doorloopt.

Hoe breder de stropdas bij het mannetje koolmees, hoe feller hij is in het bewaken van zijn territorium. Was het in het zakenleven ook maar zo duidelijk, denk ik soms. Een directeur met een brede stropdas, dat is een stevige onderhandelpartner!

De zang en roep van de koolmees zijn zeer gevarieerd. Van een simpel ‘wiet’ tot meer complexe ‘tjie, tjie, tjèè’. De vlucht is een beetje golvend.
Koolmezen gaan in het seizoen met één partner in zee. Dat wil niet zeggen dat de mannetjes niet naar andere vrouwen kijken. Sterker nog, soms gaan zij vreemd en zitten er in een nest jongen die van een schuinsmarcheerder zijn. Overigens weet ‘adoptie-pa’ koolmees dit niet en voert hij driftig mee.
Koolmezen eten ’s winters vooral noten en zaden. In de zomer voeden zij zich met allerlei ongewervelden. Ook met de beruchte eikenprocessierupsen. Het is dus slim om nestkastjes voor ze op de baan op te hangen. Verwacht er echter niet te veel van. De jongen van de koolmees zijn meestal al uitgevlogen als de eikenprocessierups massaal over onze eikenstammen kruipen. Maar er blijven natuurlijk altijd een paar jongen hangen en die lusten wel een paar rupsjes….

NGF competitie 2021

Hierbij willen wij jullie informeren dat het NGF-bestuur het besluit heeft genomen om de Voorjaarscompetitie 2021 voor volwassenen te annuleren.

“Op dit moment is het niet toegestaan om wedstrijden/competities te spelen en is de kans uiterst gering en waarschijnlijk zelfs nihil dat er eind maart wel weer wedstrijden/competities tussen clubs mogen worden gespeeld. Dit wordt onder andere door NOC*NSF, het ministerie van VWS en diverse collega sportbonden bevestigd. Wij beseffen dat de teleurstelling over het annuleren van de competitie voor het tweede achtereenvolgende jaar bij velen groot zal zijn. We hechten echter in dit stadium grote waarde aan duidelijkheid voor iedereen.

Een verplaatsing van de competitie naar een later tijdstip in 2021 is een onmogelijke zaak. Wij gaan er vooralsnog van uit dat de Jeugdcompetitie en de Najaarscompetitie wel gespeeld kunnen worden.”

Redactionele medewerking gezocht!

Leuk ”werk” waarmee jullie ca. 1700 leden een groot plezier doen.

Besloten is om ter gelegenheid van ons 35-jarig bestaan een vervolguitgave van het jubileumboek “25 jaar Almeerderhout” uit te brengen en aan alle leden aan te bieden. Wij denken dit te realiseren in de vorm van een “Jubileum-Glossy”.
Ook GC Almeerderhout wil de periode “na corona” plannen.
De historische commissie verheugt zich er op, om deze nieuwe uitgave vorm te geven.
De “Glossy” bespreekt in woord en foto’s tien jaar bijzonderheden (2011-2020). Veel interessant materiaal is voorhanden zoals historische feiten, anekdotes, bijzondere leden, sportieve prestaties, kenmerkende ontwikkelingen van de baan, flora en fauna e.a.
Er is in de afgelopen 10 jaren voldoende gebeurd om een interessante en informatieve uitgave te maken.

Dat kan de historische commissie niet alleen. Wij willen dit graag doen met de hulp van leden die over enige redactionele vaardigheid en ervaring beschikken. Wij garanderen een prettige samenwerking met verrijkende sociale clubcontacten. Vanwege onze ervaring met het eerdere jubileumboek verzekeren wij dat het geen bijzondere inbreuk op teveel vrije tijd zal doen. Veel activiteiten kunnen vanuit huis worden ingevuld.
Leden met redactionele vaardigheid en ervaring, die hierin interesse hebben, nodigen wij uit een e-mail te sturen aan secretariaat@almeerderhout.nl onder vermelding van “Jubileum Glossy”.
Daarna nodigen wij je graag uit voor een kop koffie.

Historische commissie

500

Nummer 500 van Het Heren Bulletin (HHB) komt er aan!
Een mijlpaal om er even bij stil te staan. Het eerste nummer van HHB verscheen eind 2009 als “KORTE BERICHTEN VAN DE HERENCOMMISSIE VAN GOLFCLUB ALMEERDERHOUT”.
Vóór die tijd werden dienstmededelingen van de Herenochtend tijdens de prijsuitreiking van de wedstrijden gemeld en op het mededelingenbord in de herenkleedkamer geplaatst.
Later gebeurde dat per e-mail, die gaandeweg werden opgeleukt met foto’s en andere afbeeldingen. Zo verscheen op 28 december 2009 het eerste nummer van HHB.
Abonnees waren eerst (potentiële) deelnemers aan wedstrijden van de Herenochtend. Van lieverlee kwamen daar andere lezers en lezeressen bij. Inmiddels staan in het adressenbestand meer dan 500 namen van dames en heren clubleden. (Ja, ook dames lezen HHB, meer dan 60). HHB is inmiddels uitgegroeid tot een nieuwsbrief over golf in het algemeen en de Herenochtend in het bijzonder.

Wil je je ook abonneren op HHB, vraag – geheel vrijblijvend – proefnummers aan. Mail naar: jlahay@casema.nl. Hierbij tref je in elk geval het meest recente nummer: HHB 498.

Wat was het fantastisch!

Wat was het fantastisch de afgelopen dagen! Het was echt een Winter Wonderland op Almeerderhout. Onder aanvoering van tijdelijk Rayonhoofd en IJsmeester Erik Westerling, hebben greenkeepers, medewerkers, de horeca en vele vrijwilligers, ervoor gezorgd dat we kunnen terugkijken op een bijzonder evenement. Grote dank hiervoor!

Bijna 500 mensen hebben kunnen genieten van de uitgezette wandelroutes over de golfbaan. Kinderen op sleetjes en zelfs een aantal mensen waagden zich op langlauf ski’s. Bovenal, het waren allemaal blije gezichten! Rode wangen van de gluhwein, de frisse wind, het prachtige zonnetje en eindelijk weer op schaatsen staan; zo heeft een ieder een bijzondere ervaring meegemaakt de afgelopen dagen.

Kijk hier de foto albums, gemaakt door ons lid Arthur de Mie.

Eerste foto album 

Tweede foto album

Derde foto album

In memoriam

Simon Schaap trad aan als penningmeester in het Bestuur van Golfclub Almeerderhout in 1998-2001 als opvolger van Theo Adriaansens.

Hij heeft samen met Emile Loos de gehele administratie van onze vereniging opnieuw ingedeeld om een beter inzicht te krijgen in de geldstromen en in het licht van de plannen om een nieuw clubhuis te laten bouwen. Hij nam ook het initiatief om een Financiële Commissie op te richten, waarin de voorgaande penningmeester plaatsnam, samen met een aantal leden met een financiële achtergrond.

Simon vond het belangrijk om van gedachten te wisselen met deze groep en zo, in zijn woorden, beter beslagen ten ijs te komen in de volgende bestuursvergadering. Zijn rol in de ledenvergaderingen was er een van een vader, die zijn kinderen in simpel Nederlands ging uitleggen wat de inkomsten, de uitgaven en de verplichtingen waren van onze vereniging.

Ook heeft Simon een zeer belangrijke rol gespeeld in de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de randen van ons perceel, in voortdurend overleg met zowel de gemeente Almere als de Provincie Flevoland, om toestemming te krijgen voor de bouw van een aantal villa’s.

Na vijf jaar is de wijziging verkregen en is met een groot gedeelte van de opbrengst de bouw van ons huidige clubhuis gefinancierd.

Simon Schaap overleed 24 januari 2021 op 91-jarige leeftijd.

Koos Derksen

Trainingskamp voor volwassenen vanaf baanpermissie

Meerdaags leerzaam en gezellig trainingskamp op Golfclub Almeerderhout voor de golfer vanaf baanpermissie. De groepsgrootte is maximaal 8 personen, zodat er persoonlijke aandacht is. De dagen starten om 10u en eindigen rond 17u. Tijdens deze meerdaagse passeren alle technieken de revue. We gaan de baan in en op een ontspannen manier worden de golfregels doorgenomen. De 2-daagse wordt afgesloten met een gezamenlijke borrel. De 3-daagse wordt afgesloten met een gezamenlijke daghap om de ervaringen met elkaar te delen.
Dagelijks staat er in de ochtend koffie/thee klaar, wordt er een gezonde lunch geserveerd en in de middag een energiesnack gepresenteerd. De prijs voor een 2 daagse is € 250 en de 3 daagse is € 325 per persoon. Voor niet leden van Almeerderhout geldt een meerprijs voor het spelen in de baan.
3, 4 en 5 mei 2021 niveau baanpermissie tot hcp 36
5, 6 en 7 juli 2021 niveau baanpermissie tot hcp 36
14 en 15 augustus 2021 niveau baanpermissie tot hcp 36
De trainingen worden gegeven door Margriet Kragten. Voor meer informatie en/of aanmelden info@margrietkragten.nl

Onze WHS handicap

Inmiddels heeft de NGF herstelberekeningen uitgevoerd en het lijkt erop dat alle kaarten zijn verwerkt.

Alle scores die tussen 4 januari en 1 maart worden ingeleverd, worden verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. We zijn gewend bij de EGA-handicapsysteem dat de handicap meteen wordt bijgewerkt, bij de WHS-handicap gebeurt dat ongeveer eens in de drie weken.

De Handicapcommissie kan in deze periode geen handmatige handicapaanpassingen meer doen zoals we bij EGA-handicaps gewend waren.

In deze periode kunnen er, mits de baan Qualifying is, gewoon Qualifying scores worden ingeleverd, alleen van 26 tot en met 28 februari worden handicaps even “bevroren”. Op die dagen worden er geen Qualifying scores verwerkt en kunnen er geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. Scores die in deze “vriesperiode” ingeleverd worden, komen in een wachtrij te staan en worden nadien, chronologisch en met terugwerkende kracht verwerkt.

Van 4 januari tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap nog leidend en draait de te verwachten WHS-handicap op de achtergrond mee. Clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de EGA-handicap.

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op die dag verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Tegen die tijd zullen we u verder informeren over de gang van zaken.

Namens de Hcp-cie,
Alex Lobregt