Regel van de week: R 9: Bal spelen zoals hij ligt; Stilliggende bal opgenomen of bewogen.

9.3 Wanneer een stilliggende bal door natuurlijke krachten (wind, zwaartekracht etc) bewogen wordt, moet de bal van deze nieuwe ligplaats gespeeld worden! Zonder straf.
UITZ: Op de green moet de bal worden teruggeplaatst nadat de bal opgenomen en teruggeplaatst was.
Dit is het geval onafhankelijk van wat de oorzaak van de beweging was.

9.4 en 9.5 Wanneer een speler of zijn tegenstander de bal beweegt, krijgt hij 1 strafslag en moet hij de bal terugplaatsen behalve:
1. Wanneer het de speler of tegenstander toegestaan was om de bal te bewegen.
2. Bij het per ongeluk bewegen tijdens het zoeken.
3. Bij het per ongeluk bewegen van de bal op de green.
4. Bij het per ongeluk bewegen van de bal bij het markeren wanneer het toegestaan is om een bal op te nemen, of bij het verplaatsen van een los obstakel.
5. Wanneer de tegenstander de hole of de volgende slag geeft.
6. Wanneer de tegenstander de bal opneemt op verzoek van de speler.

Eerste wedstrijd Par 3 wedstrijd

Zondag 3 februari 2019 zijn we gestart met de eerste wedstrijd op de Par 3 baan.
Deze wedstrijd wordt iedere eerste zondag van de maand gespeeld! De zon scheen, het was koud en er waren wintergreens, toch hebben 28 spelers de kou getrotseerd om te komen spelen.
Wij waren erg blij dat er de eerste keer al zoveel spelers zich hadden opgegeven. Dat belooft wat de komende wedstrijden!

Wij zien u graag de eerste zondag van de maand op de Par 3, inschrijven via de site.

Met hartelijke groeten, Ans en Tola

P.S. Wist u al dat er iedere derde donderdag ochtend van de maande een inloop-wedstrijd is op de Par 3. Wij verwelkomen u graag.

Kijk hier voor de foto’s

 

Vrijwilligersmiddag baanonderhoud

De 63e vrijwilligersmiddag baanonderhoud staat gepland op donderdagmiddag 14 februari 2019.
Als gebruikelijk beginnen we om 12:30; melden in het greenkeepershuis en klaar om ca. 15:00. Aansluitend krijgt u een toelichting over een onderwerp over de baan, afgesloten met een drankje.
U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Gaarne als u wilt en kunt, voor een goede organisatie, een bevestiging-mailtje naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op de 62e middag, 17 januari, waren er ondanks de slechte weersvoorspellingen en (griep)afzeggingen 7 deelnemers. Het was, ondanks die voorspelling, fris maar goed weer voor baanonderhoud. 6 Vrijwilligers hebben 2 greenkeepers geholpen bij het knotten van de wilgen achter IJmeer 5 en 6. De greenkeepers deden het zaagwerk, de vrijwilligers het bundelen van de takken. De 7e vrijwillig(st)er deed samen met een greenkeeper een rondrit om prullenbakken te legen en ballenwassers te vullen. Jammer genoeg dit keer geen gebruikelijke stroopwafel-ondersteuningsronde.
Om 15:00 vertelde Jan Buman bij een drankje in het greenkeepershuis over alle voorwaarden en verschillen tussen particulier en zakelijk gebruik van kettingzagen. Ook het spuiten van gewasbeschermingmiddelen kwam aan de orde. Wederom boeiend en een aangename afsluiting van een mooie middag.

Ewoud Doyer, lid baancommissie

Regeldagen Almeerderhout

Op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 januari vonden in totaal 4 regelsessies plaats om de kennis van geïnteresseerden bij te spijkeren in verband met de regelwijzigingen die 1 januari 2019 zijn ingegaan. De weergoden waren ons dit jaar ter wille, de baan was het hele weekend gesloten waardoor er geen verleiding was om te gaan spelen!

Elke sessie bestond uit een theoretisch deel gepresenteerd door Robert Hage en een viertal praktische oefen- en demonstratie stations bemand door Nathalie Roder, Irma Hille, Wim Verkerk, Robert Hage en Jan Roorda.
De besproken onderwerpen waren:
Abnormale baan omstandigheid;
De afslag en verloren bal of buiten de baan;
de bunker en de hindernis.

 

Vrijdag was de drukste dag toen ruim 60 golfers (voornamelijk senioren) aanwezig waren. Zaterdag waren er ruim 50 (voornamelijk dames teams) en zondag in twee sessies ook ruim 50 (voornamelijk heren teams).
Naast de competitie team heeft ook een aantal niet competitie spelers deelgenomen.

Was je verhinderd of ging alles toch wat te snel dan kun je de presentatie van Robert Hage terug zien op de website van de club www.almeerderhout.nl/ golfregels/clubpresentatie regelcursus.

Van de regelcommissie

Regel van de week
R 5 Het spelen van een golfronde

5.2-a De beperkingen ten aanzien van het oefenen op de baan voor de wedstijd in Strokeplay, gelden voor de speler en niet de Caddie!
5.2-b Een speler mag oefenen op de baan nadat hij zijn laatste ronde van de dag heeft voltooid.
5.3-a De speler moet starten met spelen op exact de door de wedstrijdleiding aangegeven tijd. Zo niet diskwalificatie!

Lees verder
Uitz 1: Wanneer de speler niet meer dan 5 minuten na zijn starttijd arriveert.
Uitz 2: Wanneer de speler meer dan 5 minuten eerder dan zijn starttijd vertrekt.

Straf: twee strafslagen of verlies van de hole, op de eerste hole die gespeeld wordt.
De wedstrijdcommissie mag een uitzondering maken, dan geen straf!

5.6-b(1) Een speler moet zich voorbereiden op zijn volgende slag, zodat hij de slag kan doen zodra het zijn beurt is om te slaan.

* Zodra de speler zijn slag moet doen moet hij die binnen 40 seconden gedaan hebben. (Aanbeveling)

In Matchplay mogen de spelers onderling afspreken voor de beurt te spelen wanneer dat scheelt in de tijd.

In Strokeplay mogen spelers in het kader van ‘ready golf’ voor hun beurt spelen.

Van de regelcommissie

Binnen de huidige golfregels bestaat de mogelijk om een plaatselijke regel te formuleren hoe te handelen bij de situaties waarbij de bal verloren en of buiten de baan.
Hieronder volgt de handelwijze.
Voorbeelden van de toepassing van deze regel kun je vinden op het baaninfo bord rechts in het voorportaal van het clubhuis.

R 18.2 Plaatselijke Regel. Hoe te handelen bij een verloren bal of een bal buiten de baan

Een bal is verloren wanneer de bal niet, binnen 3 minuten nadat met zoeken gestart is , gevonden wordt.
Wanneer je vervolgens bij benadering bepaalt waar de bal had moeten liggen, of waar de bal de grens van de baan gepasseerd heeft, mag je met twee strafslagen een nieuwe bal droppen op een gelijke afstand tot de green van dit referentie punt, in de baan niet dichter bij de hole.
In de praktijk ga je staan op de dit referentie punt en kijk je op je golf horloge, dan zie je de afstand tot het midden van de green, vervolgens loop je naar een plek in de baan (dit mag soms in de fairway zijn maximaal 2 stoklengtes van de rand van de fairway, mits niet dichter bij de hole) en drop je een bal op een gelijke afstand naar het midden van de green.

Deze tijdelijke plaatselijke regel is geldig tot eind februari waarna de regelcommissie zal evalueren of deze plaatselijke regel geheel of gedeeltelijk zal worden toegepast de rest van het jaar.
Voor de snelheid van het spel zou het bijvoorbeeld slecht toegepast kunnen worden voor een verloren bal en niet voor een bal buiten de baan. We zouden ook alle buiten de baan gedeelten kunnen vervangen voor rode hindernissen.
Jullie inbreng wordt op prijs gesteld, je kunt reageren via regelcommissie@almeerderhout.nl.

Druk bezochte en sfeervolle nieuwjaarsreceptie!

Afgelopen zondag 6 januari vond de zeer drukbezochte en traditiegetrouwe nieuwjaarsreceptie plaats in het clubhuis. Vanaf 16:00u waren de leden en medewerkers van de club uitgenodigd om elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. In de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter Jan-Paul Mundt bedankte hij alle vrijwilligers, medewerkers en medebestuursleden voor hun bereidwillige inzet van het afgelopen jaar. Tevens werd ook de nieuwe horeca pachter voorgesteld: Lans & Mosmans VOF, de heren Sjors Lans en Bas Mosmans. Het bestuur wil via deze weg de leden nogmaals bedanken voor hun komst en Bas & Sjors en hun team bedanken voor het voortreffelijk verzorgen van de innerlijke mens.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt zoals altijd de Presidents Trophy uitgereikt. Deze ranking komt tot stand door verschillende punten toe te kennen aan alle maandbekers categorie 1, strokeplay-, matchplay- en foursome clubkampioenschappen, waarbij telkens wordt uitgegaan van bruto scores.
De winnaar van de Presidents Trophy 2018 bij de dames is wederom geworden Femke van Soest met 155 punten. De winnaar van de Presidents Trophy 2018 bij de heren is geworden Stef Swagers met 118 punten. Jesper Vos werd de winnaar van de Presidents Trophy 2018 voor de jeugd. Jesper Vos mocht uit handen van Frank Volmer, voorzitter van de jeugdcommissie, een prachtig schilderij ontvangen waarop Jesper zelf als golfer geportretteerd is. Met dit gebaar wilde Frank, Jesper bedanken voor zijn inzet en prestaties als jeugd- en topspeler van Almeerderhout gedurende de afgelopen jaren.
Ook werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de Golfer/ster van het jaar 2018 bekend gemaakt. De titel ‘Golfer/Golfster van het jaar’ wordt uitgereikt aan de speler/speelster die de meeste progressie heeft geboekt, dus de meeste punten heeft behaald in het jaar. Er wordt gespeeld in een dames- en een herencategorie en ook in een jeugdcategorie. Bij de dames werd Irma Hille met 104 punten, bij de heren werd Stef Swagers met 153 punten, uitgeroepen tot golfster/golfer van het jaar 2018. Jeugdgolfer van het jaar 2018 is geworden Jesper Vos met 130 punten.