Onze WHS handicap

Inmiddels heeft de NGF herstelberekeningen uitgevoerd en het lijkt erop dat alle kaarten zijn verwerkt.

Alle scores die tussen 4 januari en 1 maart worden ingeleverd, worden verwerkt voor zowel de EGA- als de WHS-handicap. We zijn gewend bij de EGA-handicapsysteem dat de handicap meteen wordt bijgewerkt, bij de WHS-handicap gebeurt dat ongeveer eens in de drie weken.

De Handicapcommissie kan in deze periode geen handmatige handicapaanpassingen meer doen zoals we bij EGA-handicaps gewend waren.

In deze periode kunnen er, mits de baan Qualifying is, gewoon Qualifying scores worden ingeleverd, alleen van 26 tot en met 28 februari worden handicaps even “bevroren”. Op die dagen worden er geen Qualifying scores verwerkt en kunnen er geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd. Scores die in deze “vriesperiode” ingeleverd worden, komen in een wachtrij te staan en worden nadien, chronologisch en met terugwerkende kracht verwerkt.

Van 4 januari tot 1 maart 2021 is de EGA-handicap nog leidend en draait de te verwachten WHS-handicap op de achtergrond mee. Clubwedstrijden worden tot 1 maart gespeeld op basis van de EGA-handicap.

Vanaf 1 maart 2021 is de WHS-handicap leidend. Op die dag verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze ook niet meer zichtbaar in de app GOLF.NL, op de digitale NGF-pas en in clubsoftware. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Tegen die tijd zullen we u verder informeren over de gang van zaken.

Namens de Hcp-cie,
Alex Lobregt