Deze week: de grote bonte specht

De grote bonte specht is een vogel die u misschien veel vaker heeft gezien dan u zich realiseert. Hij komt veel voor op onze golfbaan. Roffelend op een boomtak of stam, roepend of overvliegend. Wat dit laatste betreft, de vlucht van de specht is zeer typisch. Een paar snelle vleugelslagen worden altijd gevolgd door een moment waarop de vogels zijn vleugels even tegen het lijf houdt en dan even wat hoogte verliest. Om daarna weer een paar slagen te maken en hoogte te winnen. Als u een vogel een beetje in een soort golvende (nee, ik heb het even niet over onze geliefde sport) beweging ziet vliegen, dan weet u bijna zeker dat u een specht ziet. Wat betreft het roffelen op een boomtak; dit doet de specht vooral om zijn territorium af te bakenen voor soortgenoten. Of om een hol uit te pikken in de boom. Want deze spechtsoort legt zijn eieren in een hol van een boom.

Grote bonte spechten leven vooral van insecten die zij in en op boomtakken en boomstammen vinden. Maar vergis u niet, ook een jong vogeltje slaan zij niet af. Vandaar dat in gebieden waarin veel spechten wonen, zoals op onze baan, de ingangen van houten vogelkastjes vakkundig groter worden gemaakt. Betonnen nestkastjes zijn dan geen luxe, maar noodzaak.

De vogel is iets kleiner dan een merel. Naast het wit zwarte kleurenpatroon, heeft de soort ook een rode vlek bij de stuit. Het mannetje heeft verder ook een rode vlek in de nek. De alarmroep is een hard en explosief tsjik. Soms een paar keer herhaald. Luister zelf maar op: https://www.vogelgeluid.nl/grote-bonte-specht/?type1552

Er komen nog vijf andere spechtensoorten in Nederland voor. De kleine bonte specht (zo groot als een huismus), de middelste bonte specht (uiterst zeldzaam), de zwarte specht, de groene specht en de draaihals. Van deze vijf heb ik de groene specht de afgelopen zomer geregeld gehoord in de bomen rechts van hole 2 Markermeer. Mocht u er een zien, dan moet u het mij beslist laten weten. Misschien dat ik er dan later iets over kan schrijven!

Ton Koot

Noot van de redactie; als u wensen heeft voor vogels, mail gerust naar het secretariaat. Tenslotte is dit een mooie rubriek van leden – voor leden. Betrokkenheid bij de baan is het toverwoord!