Algemene Ledenvergadering 26 november 2020

Ondanks slechts een enkele aanmelding voor deze vergadering, was het restaurant van de club goed gevuld met leden die allen de club een warm hart toedragen.

Onze voorzitter Jan-Paul Mundt heeft de algemene vergadering geopend waarna er met respect een minuut stilte is gehouden voor leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Vervolgens hebben de secretaris Ella van Duren-Eysbroek, baancommissaris Royle Dijksma-Potjer, voorzitter technische zaken Frank Volmer en aansluitend de penningmeester Jeroen Hummeling, het afgelopen jaar uitgelicht en de plannen voor 2020 uiteen gezet. De rode lijn in het verhaal bij alle bestuursleden draaide met name om de toename van het aantal leden en hoe dat in goede banen te gaan leiden. Voor de speerpunten van marketing tot het zo lang mogelijk speelbaar houden van de baan bij mindere weersomstandigheden maar ook de baanbezetting en het logistiek begeleiden daarvan. Niet eenvoudig maar de plannen en maatregelen zijn goed ontvangen en zal verder in het verslag van de vergadering worden uitgewerkt en openbaar gemaakt.
Goedkeuring werd verleend aan een 3e zittingstermijn voor de penningmeester Jeroen Hummeling met een maximale periode van 1,5 jaar.
Ella van Duren werd met warme woorden toegesproken door Jan-Paul voor haar afscheid als secretaris van het bestuur. Het stokje heeft Ella over gedragen aan Erika Moes-Ostendorf die op haar eigen wijze invulling gaat geven aan deze functie.
Bloemen waren er ook voor Louise Gregoire. Zij is voorgedragen voor de zilveren hanger, welke voordracht het bestuur van harte overneemt. Menigeen kent Louise door haar enthousiaste bijdrage en jarenlange inzet aan het groeien en bloeien rondom het clubhuis.
Het was een voorspoedige vergadering waarin maar weer eens naar voren kwam wat een prettige vereniging Almeerderhout is. Laten we er voor zorgen dat dit zo blijft door elkaar met geduld en respect te behandelen.
Na de rondvraag en afsluiting van de vergadering werd er nagepraat onder het genot van een borrel.

Het bestuur