Van de regelcommissie

Mag er geplaatst worden tijdens de wedstrijd?

Deze vraag wordt in dit jaargetijde vaak gevraagd aan de wedstrijdtafel!
Het antwoord is eenvoudig: De regels binnen de Nederlandse Golf wereld en dus ook op de Golfclub Almeerderhout zijn:

1: In de periode van 1 mei tot 1 november mag de wedstrijdleiding nooit plaatsen toestaan, alleen wanneer de omstandigheden erg slecht zijn kan de wedstrijdcommissie de vraag voorleggen aan iemand van de Regelcommissie die indien nodig overleg kan hebben met de regiocommissaris  van de NGF.
2. In de periode van 1 november tot 1 mei geldt het zelfde alleen met de uitzondering dat de Regelcommissie gemachtigd is het besluit zelf te nemen!

Mag de wedstrijd leiding dan helemaal niets? Gelukkig is dat ook niet zo! De wedstrijdleiding heeft de mogelijkheid bij voorkeur na overleg met de Regelcommissie  een tijdelijke (alleen voor die wedstrijd) local rule te maken:  Regel:  E-2: Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairway hoogte of lager ligt mag de bal worden opgenomen,  schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. De speler moet de bal eerst markeren voordat hij wordt opgenomen en de bal moet worden teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek.

De consequentie hiervan is dat wanneer de bal op een blaadje ligt of in een divot dan moet je de bal weer op het blaadje of in de divot terugplaatsen! Je mag geen losse natuurlijke voorwerpen weghalen die bij het weghalen de bal hadden bewogen.

Wanneer de plaatsing regel van kracht is mag je de bal wel naast het blaadje leggen en naast de divot. (Mits binnen de voorgeschreven ruimte).