Van de regelcommissie

R 11: Bewegende bal raakt persoon, dier of iets anders; Opzettelijke handelingen die een bewegende bal kunnen beïnvloeden.
11. 1 Bewegende bal raakt persoon of iets anders (bv eigen tas). De speler krijgt geen straf! Behalve in Strokeplay: wanneer je bij een slag op de green de bal van je medespeler raakt die ook op de green ligt. (Twee strafslagen)
Wanneer de bewegende bal een persoon of iets anders raakt moet je de bal spelen zoals die ligt, met twee uitzonderingen.
1. Wanneer de bal tot stilstand komt op een persoon, dier of ander bewegend voorwerp bij een slag van buiten de green. Dan moet buiten de green de bal gedropt worden in een drop gebied bepaald door een stoklengte niet dichter bij de hole. Op de green moet de bal geplaatst worden direct onder de plek waar de bal de eerste keer tot stilstand kwam.
2. Wanneer de bal tot stilstand komt op een persoon, dier of ander bewegend voorwerp (incl. een bewegende bal) bij een slag op de green.In dat geval vervalt de slag en moet een bal teruggeplaatst worden op de oorspronkelijke plaats.

Behalve:
Wanneer de bal geslagen op de green een andere stilliggende bal of bal marker raakt moet je de bal spelen zoals hij ligt (en twee strafslagen voor het raken van de bal in Strokeplay).
Wanneer de bewegende bal per ongeluk de vlaggenstok of degene raakt die de vlaggenstok bewaakt. (R 13.2b)