Inschrijfformulier

Na ontvangst van het ingevulde formulier wordt uw aanvraag in behandeling genomen.

Golfclub Almeerderhout kent de mogelijkheid van gespreide betaling.

PERSOONSGEGEVENS

man/vrouw

Voorletter(s)

Achternaam

Meisjesnaam

Roepnaam

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon/vast

Telefoon/mobiel

Burgerlijke staat

E-mailadres

Website

Werkzaam

Beroep

Werkgever

Eigen onderneming

RELATIE TOT GOLFEN

Bent u momenteel lid van een andere golfclub?

Zo ja, van welke golfclub bent u lid?

Vanaf welk jaar?

Golfervaring
geen golfervaringbezit van het GVB/handicap 54heeft een EGA Handicap

Indien GVB/handicap 54, vanaf welk jaar?

Indien EGA handicap, wat is uw huidige handicap?

Is uw handicap
ActiefInactief

Wilt u Almeerderhout nu al laten noteren als uw homecourse?

Indien nee, wilt u dit wel met ingang van het nieuwe kalenderjaar?
JaNee

Welke club wilt u dan laten noteren als uw homecourse?

Heeft u ervaring met het spelen van de NGF competitie?

Heeft u interesse om competitie te spelen?

Bent u handicart gebruiker?

Idien ja, wat is uw handicart pasnummer?

RELATIE TOT GOLFCLUB ALMEERDERHOUT

Bent u eerder lid geweest van Golfclub Almeerderhout?

Zo ja, vanaf:

t/m:

Wat was uw lidcode (indien u dit nog weet)?

Kent u leden van Golfclub Almeerderhout?

Bent u familie/partner van een lid van Almeerderhout?
geenfamilielidpartner

Indien ja, wat is de naam/lidcode van uw familielid e/o partner?

Heeft u ervaring met het werken in een commissie/bestuursfunctie van een sportclub?
janee

Bent u bereid commissiewerk te verrichten?
janee

Zo ja, welke commissie c.q. functie?

Naar welke lidmaatschap gaat uw voorkeur uit?
Regulier lidmaatschap80+ lidmaatschapJongvolwassen lidmaatschap (21 t/m 27 jaar)DalurenkaartPar 3 lidmaatschapAlleen handicapregistratie

Per wanneer moet het lidmaatschap ingaan?

Hoe bent u met ons in contact gekomen?
Via advertentie, nl. inVia posterVia website Golfclub AlmeerderhoutVia lid van Golfclub Almeerderhout, nl.Via bedrijfslid nl.Anders nl.

nl.

Door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager, na toelating tot het lidmaatschap, bekend te zijn met en zich te houden aan de geldende regels en voorschriften op Golfclub Almeerderhout.

Met dit formulier graag het volgende meezenden:
- pasfoto
- kopie NGF-pas
- handicapverloop en/of stamkaart

recente pasfoto invoegen

Voor meer informatie over een lidmaatschap en/of speelrechten kunt u natuurlijk altijd mailen of bellen met het secretariaat: 036-52 191 30.