Inschrijfformulier Golf Fit

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode:

Telefoon:

E-mail:

Lidmaatschapsnummer:Contributie: € 20,- per maand


Intake & Screening: € 60,- eenmalig


Aldus overeengekomen en getekend:

Datum:

Handtekening:

Paraaf medewerker G.A.:

 

Algemene voorwaarden golf en fit