Golfregels

Clubpresentatie Regelwijziging 2019 (Presentatie regelcursus)

Belangrijke Aankondiging
Ter voorbereiding van het nieuwe seizoen organiseert de Regelcommissie een aantal regelcursussen, alle competitie spelers dienen ten minste een van de dagen te bezoeken. Natuurlijk zijn alle leden welkom. Op elke sessie worden  de zelfde onderdelen nader belicht.
De regelsessies worden gehouden in het restaurant gedeelte van het clubhuis en afhankelijk van het weer een praktijk gedeelte in de baan (Par-3) of ook in het clubhuis.
De cursussen zijn zeer praktijk gericht en uw inbreng en bijdrage worden erg op prijs gesteld.

25 januari 2019 12-14 uur
26 januari 2019 15-17 uur
27 januari 2019 12-14 uur
27 januari 2019 15-17 uur

Regelcommissie:
Doelstelling: Het op een zo hoog mogelijk peil brengen van de kennis van de leden van de golfregels en golfetiquette.

Samenstelling:
Robert Hage (lid)
Henk van Houten  (lid)
Nathalie Roder (lid)
Jan Roorda (voorzitter)
Wim Verkerk  (lid)

Taken:
– Vaststellen Local Rules en baanreglement in samenspraak met de baancommissie.
– Vaststellen en publiceren van de tijdelijke Local Rules en toezien dat deze tijdig worden ingesteld en weer teruggetrokken indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
– Instructie van regels en etiquette in de meest uitgebreide zin van het woord.
– Verzamelen en vervaardigen van instructie materiaal (foto’s en video).
– Samenstellen en afnemen van regelexamens.
– Opteden als referee bij locale wedstrijden.
– Publiceren “Decisions on the Rules of Golf” en artikelen inzake regels en etiquette.
– Contact onderhouden met bestuur en andere relevante commissies.

 

RC-Regels inzake Matchplay

RC-Matchplay decisions.

Regel en de Decisions FOURSOME MATCHPLAY

RC-Aanpassingen aan de golfregels voor golfers met een lichamelijke beperking