Incidenten in de baan

Deze pagina is plek waar uw vragen kunnen worden beantwoord en vragen die aan leden van de regelcommissie gesteld worden te beantwoorden. Daarnaast kunnen we hier incidenten die we zelf tegenkomen bespreken.Veel wat hier besproken kan worden weet u waarschijnlijk al maar het is goed om af en toe uw en onze kennis op te frissen.

Bijvoorbeeld:
We staan op de green van IJmeer 3 mijn flight-genoot heeft zijn bal net over de green geslagen nadat hij geput heeft, veel te kort, zegt hij dat de bal eigenlijk raakte tijdens zijn oefenswing. Ik wees hem er op dat een oefenswing geen slag is en dat hij de bal moest terugplaatsen (met 1 strafslag) en opnieuw moest slaan. (Regel 18-2a). Decision 18-2a/20. Doet hij dit niet dan overtreedt hij de regel 18 en krijgt in totaal 2 strafslagen. Het is niet zo dat hij ook de straf krijgt voor het spelen van de verkeerde plaats (Regel 20-3b) zoals verklaart wordt in decision 18-2a/21.3.
Verwarring ontstaat doordat op de afslagplaats dit niet in eerste instantie geldt, als men daar bij een oefenswing of bij adresseren de bal beweegt is deze nog niet in het spel en mag de bal wel weer teruggelegd worden op de tee zonder straf. Doet men echter een slag, ook zonder de bal te raken (airshot) dan is de bal wel in het spel en mag de indien de bal bewogen wordt bij een proefswing of bewogen wordt bij het adresseren de bal niet zonder straf teruggelegd worden.(Dec 18-2a/2)

Er blijkt toch ook nog steeds verwarring te bestaan over opties bij de gewone (gele palen) en laterale (rode palen) waterhindernis.
De eerste optie die voor beiden geldt is terug gaan naar de plek waar de vorige slag gedaan werd. De tweede optie is een bal te droppen op de lijn gevormd door het punt waar de bal de waterhindernis het laatst gekruist heeft en de hole voor zover naar achteren als je wilt. Bij een laterale waterhindernis kan dit niet altijd waardoor de extra optie voor handen is om de bal te droppen in de ruimte gevormd door de grens van de waterhindernis en twee stoklengten van het punt waar het bal het laatst de waterhindernis grens gekruist heeft, niet dichter bij de hole. Bij deze optie is het mogelijk te cirkelen waarbij de afstand tot de hole hetzelfde moet blijven, waarbij het eventueel mogelijk is om aan de andere kant van de waterhindernis te droppen. Dus ROOD is GEEL PLUS.

Wie mag de bal merken op de green, en wie terugplaatsen?
Regel 20 behandelt deze vragen: 20-1 Lifting and Marking en Regel 20-3 Placing and Replacing.

De bal mag alleen worden opgenomen door de speler, zijn partner en elke andere persoon die door de speler is geautoriseerd. Decisions van belang zijn 20-1/2 en 20-1/3 deze decisions gaan over match play, ongeautoriseerd merken en liften van de bal van je tegenspeler levert je 1 strafslag op. Decision 20-1/4 gaat over strokeplay waarbij er geen straf is voor het ongeautoriseerd merken en liften van de bal. Bal moet natuurlijk wel teruggeplaatst worden.

De randen van de hole kunnen beschadigd zijn, een mogelijke oorzaak is door de schoenen van een speler die met de voet over de hole gaat staan bij het verwijderen van de vlaggestok. Dec 1-2/07 Bijvoorbeeld, terwijl een speler niet de beschadigde rand van een hole mag repareren of spike marks mag herstellen om invloed uit te oefenen op de beweging van de bal van een tegenstander, medespeler of partner, mag de speler dit wel doen voor spelers in achterop komende flights.
Dec 1-2/3.5 Mag een speler nadat hij heeft uitgeholed de rand van de hole repareren voor zijn tegenstander, medespeler of partner heeft uitgeholed? Antw: Als de speler de beschadiging repareert alleen met de bedoeling om voor de baan te zorgen is hij niet in overtreding van regel 1-2. Echter als de reparatie van de hole tot doel heeft de beweging van de bal van de tegenstander, de medespeler of partner te beinvloeden is het wel een overtreding van regel 1-2.(Verlies van de hole in matchplay en twee strafslagen in stroke play) Het advies is om pas te repareren als iedereen van zijn flight heeft uitgeholed.
Naast bovengenoemde decisions is er ook nog Dec 16-1a/6 Voordat de speler gaat putten ontdekt hij dat de hole beschadigd is. Wat is de juiste procedure? Antw: Indien de schade niet is onstaan door een pitch mark dan mag hij;
a) als de schade niet de dimensies van de hole heeft veranderd mag hij de schade niet repareren, doet hij dit wel verliest hij de hole in matchplay en krijgt hij twee strafslagen in strokeplay.
b) als de dimensies van de hole wezenlijk zijn veranderd mag hij de hulp inroepen van de wedstrijdcommissie die de hole kan laten repareren, is dit niet direct mogelijk mag de speler het ook doen, zonder straf.

De bal meer dan 1 keer raken tijdens een slag (regel 14-4); Indien tijdens een slag de stok van een speler de bal meer dan eenmaal raakt, moet de speler 1 strafslag bijtellen, dus 2 slagen in totaal.

Verkeerde bal (Regel 15-3)
a) Matchplay
Indien een speler een slag doet naar de verkeerde bal verliest hij de hole.
b) Strokeplay
Indien een competitor een of meer slagen doet naar een verkeerde bal krijgt hij twee strafslagen, De competitor moet zijn fout herstellen door de juiste bal te spelen of te handelen volgends de Regels. Indien hij zijn fout niet herstelt voordat hij een slag doet van de volgende afslagplaats, of, in geval van de laatste hole van de ronde, niet voor hij de green verlaat te kennen geeft dat hij zijn fout wil herstellen, wordt hij gediskwalificeerd.
Slagen met de verkeerde bal tellen niet mee in de score van de competitor.

Vragen aan rules official gedurende de NGF competitie 2017
1. Vervangen beschadigde bal:

Regel 5-3: Indien een speler van mening is dat zijn bal zodanig beschadigd is dat hij er niet mee kan verder spelen mag hij na merken de bal opnemen ter inspectie. Hij moet aan zijn tegenstander of medespeler kenbaar maken dat hij dat  gaat doen, en zijn tegenstander dan wel medespeler de kans geven ook de bal te inspecteren. Hij mag de bal niet schoonmaken. Indien de bal inderdaad dusdanig beschadigd is mag de speler de bal overal in de baan vervangen door een andere bal!  (D 1 Hoofdklasse).