Zaterdag 17 november driving range dicht van 9:00 tot 10:00 i.v.m. bal-uit-de-grond actie

Vrijwilligers gezocht, meld u aan

Zaterdag 17 november van 9:00 tot 10:00 wordt de jaarlijkse actie om driving range ballen uit de grond te wippen weer georganiseerd.

U bent van harte welkom: hoe meer deelnemers, hoe sneller de klus geklaard is en de driving range weer open kan. Er zijn (een beperkt aantal) geschikte gereedschappen via Almeerderhout beschikbaar. Als u zelf een lange, grote schroevendraaier heeft, neemt u die dan mee.

Jeugdleden die om 10:00 een training hebben, worden verzocht om 9:00 aanwezig te zijn om mee te helpen.

Voor een goede organisatie vragen wij u zich aan te melden bij Ewoud Doyer, lid baancommissie (aejdoyer@gmail.com) of op de lijst in de hal.
Marald van Reijsen organiseert de aanwezigheid van de jeugdleden (mvreijsen@telfort.nl).
Voor eventuele vragen kunt u bij hen terecht.

Met vriendelijke groet,

Marald van Reijsen en Ewoud Doyer

NK1-club wedstrijd

Tijdens de tweede NK 1-club wedstrijd op zondag 28 oktober streden twee categorieën deelnemers voor de 1e, 2e en 3e plaats. Het was zonnig weer, 8 graden, met een frisse noordenwind. De baan lag er zeer goed bij met mooie greens, goede fairways en roughs.

Teun van der Schoof won de strokeplay wedstrijd met 83 slagen. Jan van Veen won de stableford wedstrijd met 43 punten. Trudy Fränzel won de prijs voor de best geklede golfer.

Foto’s en uitslag van de NK 1 club wedstrijd

Van de baancommissaris

De herfst is met veel regen ingetreden en dat heeft voor de bespeelbaarheid van de baan weer consequenties.
Door de harde regen is de bovenlaag zacht op een keiharde onderlaag. Dit heeft tot gevolg dat per dag gekeken moet worden of er handicarts in de baan mogen.
En als het gaat vriezen wordt het ook spannend voor de trolleys. Kijk daarom altijd voor het van huis gaan even op de site of bel naar de club om te weten wat de voorwaarden voor bespeling voor die dag zijn.

Afgelopen weekend was het NK spelen met een stok op Almeerderhout. Van diverse kanten werd er bezorgdheid geuit of dit niet heel slecht voor de greens zou zijn. Ik kan gelukkig vertellen dat we geen beschadigingen hebben aangetroffen. Alle deelnemers zijn zorgvuldig met de greens omgegaan. Dat kan ik helaas niet zeggen over de rest van de zondag. Maandagochtend konden de greenkeepers weer heel veel pitchmarks repareren. Daarmee gaat kostbare tijd van hun verloren maar wat nog erger is. Je blijft de afdruk van een pitchmark die niet direct gerepareerd is veel langer op de green zien. Daarnaast is de kans op schimmels ook veel hoger. Dus wederom het verzoek om altijd even te kijken of je bal geen putje heeft achter gelaten.

Bij twee van de vernieuwde tees waren wat verzakkingen opgetreden. Die zijn inmiddels door de aannemer hersteld. We zullen de komende tijd goed monitoren of het herstel voldoende is geweest.

Baanonderhoud

60e vrijwilligersmiddag baanonderhoud op donderdagmiddag 8 november 2018

Starttijd om 12:30 in het greenkeepershuis. Om ca 15:00 einde werkzaamheden. Aansluitend een verhaal over een onderwerp mbt de baan en een drankje na.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze nuttige maar ook gezellige middag.

Gaarne als je wilt en kunt voor een goede organisatie een bevestiging mailtje naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op de 59e middag op 11 oktober meldden zich 10 deelnemers; het was heerlijk herfstweer, bijna zomers. Er stonden 3 klussen op het programma: gaten vullen bij IJmeer 6 en Gooimeer 5/6, snoeien van boomspiegels en de bloemen aanplant rond het clubhuis zo voorbereiden dat we volgende keer nieuwe bollen en planten kunnen poten en zaaien. Het verhaal na afloop was heel aanschouwelijk in de greenkeepersloods en gaf inzicht in de gebruikte zaaimachines en de complexheid van de diverse soorten graszaad die noodzakelijk zijn. E.e.a. met een drankje erbij. Opnieuw weer een nuttige en door iedereen geapprecieerde middag.

Iets voor u om een keer aan mee te doen? Omdat het leuk is om te doen, je er iedere keer weer wat van leert en het nuttig is voor de vereniging! Probeer het eens; wij houden rekening met uw eventuele lichamelijke beperkingen!

Ewoud Doyer, lid baancommiss

Werkzaamheden Waterlandseweg

A6 afgesloten weekend 9 tot 12 november. Bekijk hier de informatie m.b.t. de afsluiting van de A6

A6 vijf nachten dicht ter hoogte van de Waterlandse weg. Lees het persbericht Waterlandseweg ter hoogte van A6 vijf nachten dicht

In tegenstelling tot genoemd in het bovenstaand persbericht zal de Waterlandseweg niet vijf, maar vier nachten worden afgesloten.
De genoemde werkzaamheden in de nacht van 19 op 20 november zijn naar de dag verplaatst. Deze werkzaamheden hebben bij nader inzien geen invloed op het verkeer en behoeven geen afsluiting.

Matchplay Kampioenschappen Jeugd

Afgelopen weekend zijn de Matchplay Kampioenschappen Jeugd gespeeld. Onder prachtige weer- én baan omstandigheden bepaalden de beste jeugdspelers, wie zich clubkampioen matchplay 2018 mocht huldigen. In twee dagen en 4 ronden hebben alle toeschouwers prachtig golf kunnen aanschouwen. Op zondag ochtend werden de halve finales gespeeld, hier kwamen Teun van der Schoof en Jesper Vos als sterksten uit de bus. Voorafgegaan aan de troostfinale tussen Megan van Beugen en Mac Woltering, mochten Teun en Jesper in de finale bepalen wie zich clubkampioen mocht kronen.

Onder toeziend oog van het in grote getale toegestroomde publiek werd de troostfinale op de 16e hole beslist en legde Megan beslag op de derde plaats. Vanwege het publiek op de 16e hole bedacht Jesper dat het goed was om op die hole ook de wedstrijd definitief naar zich toe te trekken. In zijn laatste jaar als jeugdlid, wist hij beslag te leggen op zijn derde (!) matchplay titel bij de jeugd.

Als jeugdcommissie kijken wij terug op een geweldig wedstrijd seizoen. Op 3 november wordt met een ouder-kind “glow-in-the-dark” wedstrijd het wedstrijdseizoen definitief afgesloten, waarna we alweer vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Jeugdleden en ouders die nog mee willen doen op 3 november, zijn van harte welkom om deel te nemen. Het enige wat je nodig hebt is baanpermissie en een goed humeur. Ook leden die een steentje willen bijdragen in de ondersteuning van de jeugd, zijn hartelijk welkom. We hebben weer een volle agenda in 2019, dus alle hulp is welkom.

Voor vragen of opmerkingen voor de jeugdcommissie kunt u zich richten tot info@jeugdalmeerderhout.nl

Dameswinterbridge

Zoals elk winterseizoen organiseert de Damescommissie elke 1e dinsdag van de maand een bridgeochtend. Voor het komend seizoen zijn de speeldagen:
• dinsdag 6 november 2018
• dinsdag 4 december 2018
• dinsdag 8 januari 2018
• dinsdag 5 februari 2018
• dinsdag 5 maart 2018

Aanvang bridgen: 10:00 uur met het verzoek om tijdig aanwezig te zijn om de loopbriefjes in ontvangst te nemen.
Er worden 24 spellen gespeeld (in twee lijnen) met een lunchpauze na de 4e ronde.
Deelname staat open voor alle damesleden van Golfclub Almeerderhout, uw bridgepartner mag iemand van ‘buiten’ zijn !
De kosten bedragen € 20,00 per persoon. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Voor opgave en/of nadere informatie:
marjaveltenaar@upcmail.nl
tanjablekkink@kpnmail.nl

t Werkpaard

Alhoewel we echt in de herfstmaand oktober zitten, laten de temperaturen ons anders denken. Want toen alle commissie leden zich zaterdag 1 oktober jl aanmelden voor de jaarlijkse wedstrijd ’t Werkpaard leek het wel zomer. De hoge temperaturen zorgden er voor dat 57 commissieleden in zomerse outfits naar de holes liepen waar de shotgun wedstrijd om 13:00u van start ging. Om 18:00u was iedereen binnen en onder het genot van een drankje en hapje sprak de voorzitter Jan Paul Mundt zijn waardering en dank uit voor de inzet van de commissieleden. Daarna volgde de prijsuitreiking… Neary to the line op Markermeer 2: Wim Pruim. Neary to the line op IJmeer 9: Dixie Diender. Neary op Markermeer 3: Bas Overwater en neary op IJmeer 4: Robin Noppen. Als winnaar uit de bus kwam de historische commissie met een gem. score van 30.7, gevolgd door de matchmakers commissie, gem. score van 30.6 en als derde eindigde de handicapcommissie met een gem. score van 30.3.
Ik wil nogmaals Evert en Tanja Blekkink en Bas Overwater danken voor hun hulp bij het organiseren van deze wedstrijd! Ook dank aan de greenkeepers. Zij zorgden ervoor dat de baan er super mooi bij lag.

Ella van Duren