Business open – spreek 20 ondernemers in anderhalf uur!

Leden van Almeerderhout die op donderdag heel vroeg aanwezig zijn, zal het zijn opgevallen dat er iedere twee weken een netwerk ontbijt plaatsvindt.
Dit is het ontbijt van Business Open, een netwerk organisatie die gelooft dat netwerken aangenaam en effectief moet zijn. En wij doen dat uitsluitend op golfclubs omdat wij gezien hebben dat netwerken verbindt maar dat golf verbroedert. Een rondje golf is effectiever dan 100 kopjes koffie!

Wij zijn onlangs in Almere onze 40e club begonnen om (golfende) ondernemers in de regio Almere de gelegenheid te geven om met elkaar in contact te komen.

De basis van netwerken is het creëren van onderling vertrouwen en kennis van elkaars dienst of product. Business Open biedt ondernemers een platform om elke 14 dagen tijdens een ontbijt of lunch elkaar en elkaar’s bedrijf beter te leren kennen. Deze bijeenkomsten kennen een zeer effectief karakter. Iedere deelnemer krijgt het woord om aan te geven wat men doet, wat hen onderscheidt en met welk bedrijf ze graag zaken willen doen. Tijdens de bijeenkomst zijn de resultaten al direct zichtbaar.

Bent u ondernemer en lijkt het u ook leuk om aan tafel te zitten met zo’n 20 ondernemers? Kom dan volgende week donderdag 25 januari (en iedere twee weken daarna) vrijblijvend kennismaken. Wij starten om 07:45 uur en zijn als het goed is rond 09:30 uur weer klaar.

Als u belangstelling heeft laat dat dan weten aan Almere@businessopen.nl of bel naar de voorzitter, Frans Glazener op 06-20629655

Er zijn veel ondernemers lid van Almeerderhout dus wij hopen velen van u de komende weken te mogen verwelkomen.

Met ondernemende groet,

Frans Glazener

Presidents Trophy en Golfer/Golfster 2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt traditiegetrouw de Presidents Trophy uitgereikt. Deze ranking komt tot stand door verschillende punten toe te kennen aan alle maandbekers categorie 1, strokeplay-, matchplay- en foursome clubkampioenschappen, waarbij telkens wordt uitgegaan van bruto scores.
De winnaar van de Presidents Trophy 2017 bij de dames is wederom geworden Femke van Soest met 138,5 punten. De winnaar van de Presidents Trophy 2017 bij de heren is geworden Jesper Vos met 100 punten. Laurens Lichtenvoort Cats werd de winnaar van de Presidents Trophy 2017 voor de jeugd met 110 punten.

Ook werd tijdens de nieuwjaarsreceptie de Golfer/ster van het jaar 2017 bekend gemaakt. De titel ‘Golfer/Golfster van het jaar’ wordt uitgereikt aan de speler/speelster die de meeste progressie heeft geboekt, dus de meeste punten heeft behaald in het jaar. Er wordt gespeeld in een dames- en een herencategorie en ook in een jeugdcategorie. Bij de dames werd Marianne Geers met 96 punten, bij de heren werd Robert Tangelder met 85 punten, uitgeroepen tot golfster/golfer van het jaar 2017. Jeugdgolfer van het jaar 2017 is geworden Nathan Hooft met 137 punten.

50ste Vrijwilligersmiddag baanonderhoud

De 50ste (zowaar een lustrum!) vrijwilligersmiddag baanonderhoud is op donderdagmiddag 11 januari 2018.
Starttijd om 12:30 uur in het greenkeepershuis. Om ca 15:00 uur klaar met de werkzaamheden, daarna workshop over de ins-en-outs van prikken/beluchten/bezanden van fairways, greens en fore-greens.
De middag wordt afgesloten met een extra lekker lustrum drankje na voor de liefhebbers.
Iedereen wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Als je wilt en kunt ontvang ik graag een bevestiging mail naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Gezien de belangstelling voor een workshop na afloop van de werkzaamheden ditmaal uitleg over het prik/beluchtingsproces met grote – en kleine pennen en snijmessen en de effecten hiervan. Ook zullen we de machines die hiervoor gebruikt worden bekijken.

De 49e middag op 14 december is niet doorgegaan vanwege de slechte weer – en baan omstandigheden.

Ewoud Doyer
lid baancommissie

Van de jeugdcommissie

De Jeugdcommissie is weer een geweldig seizoen voor onze jeugdleden aan het voorbereiden. Ook 2018 belooft een fantastisch jaar te worden. We zullen een aantal gezellige familie wedstrijden organiseren, er komt een wedstrijden reeks op de vrijdagavond en wij organiseren weer de terugkerende maandbekers en clubkampioenschappen.

Nieuw dit jaar is de Almeerderhout jeugdweek, een volle week in het teken van jeugd en familie. Van 21 juli tot en met 27 juli worden er wedstrijden gespeeld in de US Kids Wedstrijden reeks en de Internationale Youth Games zullen dit jaar Almere aandoen.

Om al deze activiteiten mogelijk te kunnen maken, zoekt de jeugdcommissie versterking van het team. We zijn op zoek naar leden die bereid zijn wat tijd te steken in het mede organiseren van wedstrijden en activiteiten voor de jeugd. Daarnaast zijn we specifiek op zoek naar versterking binnen de commissie voor marketing activiteiten zoals onze website, Facebook en het werven van nieuwe jeugdleden.

Mocht je interesse hebben om een keer te komen ondersteunen of het jeugdcommissie team te komen versterken, laat dit ons dan weten. Stuur email met korte toelichting waarbij je zou willen ondersteunen naar info@jeugdalmeerderhout.nl.

Van de caddiemasters

Dank, dank, dank ………………!!
Aan alle commissies van Almeerderhout voor de prettige samenwerking. Hierdoor hebben we met elkaar kunnen zorgen voor een zo optimaal mogelijk verloop van de diverse wedstrijden, competities en toernooien. Hierbij hebben we steeds gekeken naar een efficiënt gebruik van de verschillende lussen waardoor ook de zg. vrije golfers zoveel als mogelijk hun ronde konden lopen. Fijn dat we elkaar zo weten te vinden.

Heel plezierig is het contact met de spelende leden die ons weten te vinden en onze besluitvorming respecteren. Steeds beter raken wij bekend met de vele spelers en met de verschillen in golfniveau en doorloopsnelheid waardoor we iedereen kunnen adviseren. Omgekeerd weten de leden ons ook te vinden met vragen als waar ze bv. het best kunnen doorlopen.

We hebben dit jaar weer veel gasten mogen verwelkomen. Zij ervaren de gastvrijheid op Almeerderhout als heel plezierig. Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn. Gasten zijn bij ons welkom!

Ook volgend jaar staan we graag weer voor u klaar samen met onze collega’s van de receptie en met de groep marshals waar we mee samenwerken om u gastvrij van dienst te kunnen zijn en tegelijk ook toezicht te houden op een correct baangebruik.

Wij wensen u allen een gezond 2018 met veel golfplezier op onze mooie baan.
Graag tot volgend jaar. Wij zijn er klaar voor!

Uw caddiemasters Harry Poelgeest en Kees Jan van Mameren

Vrijwilligersmiddag baanonderhoud

Vrijwilligersmiddag baanonderhoud Almeerderhout op donderdag 14 december 2017.

De 49e vrijwilligersmiddag baanonderhoud is op donderdagmiddag 14 december 2017. Starttijd om 12:30 in het greenkeepershuis. Om ca 15:00 klaar met de werkzaamheden met daarna een workshop over ins-en-outs van prikken/beluchten/bezanden van fairways, greens en fore-greens. We sluiten de middag af met een drankje voor de liefhebbers.
Iedereen wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.
Gaarne als je wilt en kunt voor een goede organisatie een bevestiging mailtje naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Gebleken is dat een workshop om meer te weten te komen over de ins en outs van de baan zeer op prijs wordt gesteld.
Deze keer krijgt u uitleg over het prik/beluchtingsproces met grote en kleine pennen en snijmessen, de effecten hiervan en bekijken we de aanwezige machines hiervoor.

De 48e middag op 9 november was redelijk bezocht met 10 enthousiaste deelnemers en navenant weer. We hebben ons in 3 groepen opgesplitst: wilgen knotten, vluchthuisjes beitsen en slinger wingerd trekken.
Je kon er al je energie in kwijt!
En daarna een alom gewaardeerd en boeiend verhaal door Jan Buman over diverse soorten zieke bomen in de baan, wat er aan gedaan wordt en hoe je dit in de praktijk kunt herkennen. Wat zie je toch veel niet, als je het niet weet of herkent! Zoals gebruikelijk gezellig een lekker drankje na voor de liefhebbers.

Ewoud Doyer
Lid baancommissie

Benoeming Lid van Verdienste en uitreiking zilveren hanger/speld

Tijdens de ledenvergadering van dinsdagavond 28 november jl. vond er een feestelijke intermezzo plaats. Theo Büchele is lid van het eerste uur en sinds 1995 lid van de wedstrijdcommissie van de Herenochtend en daarvan inmiddels al 18 jaar voorzitter. Zijn grote inzet en enorme betrokkenheid voor de vereniging in zijn algemeenheid en de herenochtend in het bijzonder worden door velen geprezen en gewaardeerd. Maar Theo doet dit niet alleen. Hij wordt met name bij de organisatie van de herenochtend door dik en dun gesteund door zijn vrouw Eva, die door de heren als ‘ereheer’ wordt beschouwd. Het werd tijd om ze in het zonnetje te zetten. Daarom dat met groot genoegen, op voordracht van de voorzitter van de herenochtend Herman Reimert en het bestuur, de Algemene Vergadering heeft ingestemd om Theo Büchele te benoemen tot Lid van Verdienste en aan Eva Büchele de Zilveren Hanger Golfclub Almeerderhout uit te reiken. 

Geen wedstijd zonder Bas Overwater wordt er weleens geroepen! Menig commissielid heeft weleens de hulp van Bas geroepen als er voor een wedstrijd iets met het programma EGolf4U gedaan moest worden. Het was Bas die zich in dit programma verdiepte en zich de afgelopen jaren heeft ingezet om EGolf4U voor de vereniging eigen te maken. Maar ook zijn bijdrage aan diverse automatisering vraagstukken wordt zeer gewaardeerd. Zijn inzet is ons niet ongemerkt gebleven en als blijk van waardering ontving hij die avond, de Zilveren Speld Golfclub Almeerderhout.

Het bestuur

Waterlandseweg vanwege heiwerkzaamheden afgesloten

ALMERE – Voor de verbreding van de A6 worden verschillende viaducten over de A6 verbreed en vernieuwd. Dit geldt ook voor het viaduct over de Waterlandseweg, de Waterlandsebrug. De komende periode worden hier heiwerkzaamheden uitgevoerd. Voor de veiligheid van de wegwerker en de weggebruiker wordt tijdens het werk de Waterlandseweg ter hoogte van de A6 geheel of gedeeltelijk afgesloten.

Om de hinder voor het verkeer te beperken vinden de werkzaamheden en afsluitingen in de avond en nacht plaats.
De Waterlandseweg is op maandag 27 en dinsdag 28 november in beide richtingen dicht tussen 20.00 en 6.00 uur. Ook in het weekend van vrijdag 1 december 20.00 uur tot maandag 4 december 6.00 uur is de weg dicht. Tijdens dit weekend wordt het tussensteunpunt van het viaduct gebouwd. Hiervoor zijn geen heiwerkzaamheden nodig.
Om van de ene naar de andere kant van de snelweg te komen (Stad naar Haven en andersom) kunnen automobilisten gebruik maken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4) of Almere Buiten-West (6).
De Waterlandseweg is vanuit Stad richting Zeewolde, tussen 20.00 en 6.00 uur, afgesloten op donderdag 23 en vrijdag 24 november, woensdag 29 en donderdag 30 november en maandag 4 en dinsdag 5 december.
Om van Almere Stad richting Zeewolde te komen, kunnen automobilisten gebruik maken van de A6. De op- en afritten Almere Stad (5) zijn bereikbaar en automobilisten kunnen keren bij afslag Almere Haven (4).

De gemeente

Regelkennis

Volgend jaar ga ik voor het eerst meedoen aan de competitie. Tijd om mijn regelkennis weer eens op te vijzelen en aan te scherpen. Op 5 november deed ik mee met de ochtend van de regelcommissie. Een interessante ochtend waarin de spirit of the game centraal staat en je mentale mindset nog meer getriggerd wordt door het wel of niet kennen van de regels.

We zijn de baan in geweest waar allerlei situaties uit de praktijk waren klaargelegd. Ik heb er veel van opgestoken, vooral ook omdat bij matchplay toch andere regels gelden.

– Als je bijvoorbeeld de bal speelt van een verkeerde plaats krijg je twee strafslagen. In theorie is dat een duidelijke regel, maar door deze praktische uitleg weet ik nu nog beter in welke situaties dat allemaal geldt. Bovendien valt me nu nog meer op wanneer mensen hun bal op een andere plaats terugleggen na het schoonmaken.
– Ook mag je de bal niet bewegen in een aantal gevallen. Bewegen betekent volgens de definitie dat de bal niet naar een andere plaats rolt. Dus heen en weer bewegen mag wel, zonder straf.
– Je mag in de baan overal, behalve in de waterhindernis, de bal onbespeelbaar verklaren en dan terug naar de plaats waar de bal voor het laatst geslagen is. Dat kan bij een lastige bunker best een goed idee zijn.
– Als je je niet houd aan de local rules dan krijg je 2 strafslagen en ook voor het niet juist toepassen van de regel. Dus erg belangrijk dat je de regels goed kent en je niet laat overbluffen door de ander.
– Verder is het wel zo aardig om in de spirit van de game te denken en niet te wachten tot je tegenstander een fout maakt en dan de hole te claimen, maar alvast hier iets over te zeggen zodat je tegenstander een keuze heeft.

Dit zijn een paar voorbeelden die me levendig zijn bijgebleven. En daarna zijn we naar binnen gegaan om nog meer theorie door te nemen. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar.

Jacqueline Evers