KLM open 2018

Het zit er weer op. Wat hebben we weer een prachtig toernooi beleefd.

Niet alleen met een verrassende winnaar, maar ook vanwege de prima weersomstandigheden. Wel met een uitzondering op vrijdag middag, toen om 14.00 uur de zon verdween, de wind aantrok, en het naar koud werd. De overige dagen hebben we prima kunnen “marshallen” .  Almeerderhout was vertegenwoordigd op hole 18, met over alle dagen verdeeld 37 marshalls, die zich hadden aangemeld na de oproep in de nieuwsbrief. Helaas waren er toch nog te weinig vrijwilligers van onze vereniging om aan het totaal van 43 te voldoen, maar gelukkig hebben we 6 mensen bereid gevonden om ons te ondersteunen.

Volgend jaar als de KLM 100 jaar bestaat en het 100ste Dutch Open gespeeld wordt, op Amsterdam International en het dus een stuk dichterbij is, is er misschien weer meer animo.  Dit valt of staat natuurlijk met het feit of dat Almeerderhout weer de 18e hole toebedeeld krijgt. Ik meld ons in ieder geval weer aan.

Verrassend, voor de eerste keer een Aziatische winnaar, die in het crew café verwelkomd werd met: “Wu is the champion” gezongen door c.a 300 vrijwilligers. Het crew café overigens, werd ook bemenst door diverse leden van Almeerderhout, die zorgden, vol overgave, voor het natje en het droogje. Zeker ook hulde voor deze mensen die toch 801 vrijwilligers gedurende de week van een simpel ontbijt, heerlijke belegde broodjes met de lunch en een warme maaltijd aan het eind van de dag, hadden voorzien. En dat allemaal onder het genot van diverse (alcoholische, vanaf 17.00 uur) liquide middelen.

Als coördinator van het KLM Open 2018 op The Dutch voor hole 18, wil ik al onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun tomeloze inzet gedurende het toernooi en wie weet tot op Amsterdam International.

Wim Hoefakker

 

Slotavond woensdagavondcompetitie 2018

Het slot van de woensdagavond competitie 2018 is in zicht.

De slotavond is gepland op 12 september. Er zal een 9-holes fun-wedstrijd plaatsvinden die niet meer meetelt voor het klassement. Wel proberen we ook voor deze wedstrijd leuke prijzen te regelen. Aansluitend is er een BBQ  en gedurende de avond worden de winnaars van de competitie 2018 in het zonnetje gezet. Ook proberen we net als afgelopen jaar, voor diverse andere (fun) klassementen prijzen te regelen. Sponsoren hiervoor zijn welkom dus mocht je iemand weten laat het alsjeblieft weten. Wordt zeer op prijs gesteld.

Voor de avond op 12 september een aantal huishoudelijke mededelingen.

– Schrijf je alsjeblieft in in E-Golf4U bij de wedstrijd en doe dit uiterlijk dinsdag 11 september zodat we weten wie er komen en de indeling kunnen voorbereiden. Geef bij je inschrijving aan of je blijft eten door de optie “Horeca” aan te vinken. De kosten voor de BBQ zijn € 15,–.

– Start 9-holes shotgun 17:30. AUB uiterlijk 17:00 bij de wedstrijdtafel boven aanmelden.

– BBQ na afloop om ongeveer 20:00 / 20:30 en tegelijktijdig de prijsuitreiking.

Wij hopen echt op een grote opkomst. Hoe leuk is het om met zoveel mogelijk deelnemers het jaar te kunnen afsluiten.

 

58e vrijwilligersmiddag baanonderhoud op donderdagmiddag 13 september 2018

Aanvang 12:30 in het greenkeepershuis en om ongeveer 15:00 klaar met de werkzaamheden. Daarna een presentatie over iets rond de baan en een drankje na. U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Gaarne als je wilt en kunt een bevestiging mail naar aejdoyer@gmail.com of intekenen op de lijst in de hal.

Op de 57e middag op 12 juli waren 8 deelnemers actief. Er werden onder meer waterlot gesnoeid, pitch afslagplaatsen bij de oefengreens gefatsoeneerd en gaten van voormalige palen bij de parkeerplaats gevuld. We stopten iets eerder omdat er een grote hoosbui aankwam. Na afloop een leuk verhaal met aanschouwelijke werkplaats demonstraties over het afstellen van messen bij maaiers. En daarna napraten met een drankje. Al met al weer een nuttige en geslaagde dag.

Iets voor u om een keer aan mee te doen?
Omdat het leuk is om te doen, je er iedere keer weer wat van leert en het is nuttig voor de vereniging! Probeer het eens; wij houden rekening met uw eventuele lichamelijke beperkingen!

Ewoud Doyer, lid baancommiss

In memoriam Eise G. Borgers

Vorige week bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Eise Borgers. Hij werd 91 jaar oud. Tot een jaar of vijf geleden konden wij hem nog regelmatig aantreffen in de baan. Eise was een lid van het eerste uur op onze golfclub. Een enthousiaste en goede allround sportman. Niet alleen golf, maar vooral squash, maar ook tennis en hockey beoefende hij met veel enthousiasme. Squash speelde hij op het hoogste niveau. Hij heeft in de sportwereld diverse bestuursfuncties uitgeoefend. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij gevraagd werd om in ons eerste bestuur zitting te nemen. Hij werd verantwoordelijk voor de wedstrijdcommissie. Deze functie heeft hij gedurende twee bestuurstermijnen op meer dan voortreffelijke wijze opgezet in ingevuld. Het was een genoegen met hem in het bestuur te mogen zitten. Nog steeds zijn de onder zijn leiding opgezette activiteiten en procedures zichtbaar aanwezig. In de baan was hij altijd een bijzondere verschijning met zijn krokodillenleren golftas waar hij bijzonder trots op was. Een geschenk, gekregen in Louisiana toen hij daar als jongeman een stage liep. Ook zijn wij als club hem dankbaar voor de filmrapportage die hij maakte van de voortgang van de bouw van ons huidige clubhuis.

Wij wensen zijn familie en vooral Shery veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Als golfclubclub en medebestuursleden zijn wij hem bijzonder dankbaar voor zijn voortreffelijke bijdrage.

Bernd W. Sanson

Ganzenbord wedstrijd 1 september

Zaterdag 1 september wordt de ganzenbord wedstrijd gespeeld.
Een van de weinige wedstrijden waarbij heel goed spelen minder belangrijk is dan goed nadenken over het gewenste resultaat.
Immers bij een Texas scramble van een team van 4 is er altijd wel iemand die een mooie bal slaat.
Maar als je daarmee een par of beter nog een birdie slaat en daardoor op het ganzenbord op een vakje komt waar je wordt gestraft, heb je de tactiek van deze spelvorm niet door. Bij het ganzenbordspel moet je eerst nadenken welk resultaat je wilt en dat zien te bereiken.
Aanmelden kan nog tot 29 augustus.

Lees hier de spelregels van het Ganzenbord-golfspel

Workshop Senioren

Beste senioren,

Vanaf 1 oktober wordt de mogelijkheid geboden, individueel of in groepen (competitie teams of vaste golfgroepjes) deel te nemen aan een workshop gericht op de mobiliteit, stabiliteit en coördinatie van de seniore golfer (ster). Het is niet de bedoeling uw golfswing te veranderen doch de workshop is gericht op een verbetering van uw conditie en spelplezier en is goed voor de blessure preventie.

De workshop duurt 8 weken, 2,5 uur per week.

De 2,5 uur zijn verdeeld in twee sessies op twee dagen:
een sessie van 1 uur bij Emiel van Zeventer, fysiotherapeut, op zijn praktijk in Baarn,
een sessie van 1,5 uur verzorgd door de Golfacademy, bestaande uit 1/2 uur warming-up (herhaling van de oefeningen van Emiel) en 1 uur op de driving range en andere oefenfaciliteiten of in praktijk. U kunt dit laatste onderdeel naar behoefte van de groep aanpassen.

Beschikbare tijden:
Maandag 12:00-13:00 uur (Baarn), donderdag 09:00-10:30 uur (Almere)
Maandag 13:00-14:00 uur (Baarn), donderdag 10:30-12:00 uur (Almere)
Dinsdag 16:00-17:00 uur (Baarn), vrijdag 14:30-16:00 uur (Almere)
Dinsdag 17:00-18:00 uur (Baarn), vrijdag 16:00-17:30 uur (Almere)

Locatie Baarn: Indoorsportfaciliteit AllcureFysio, Tolweg 5, Baarn

Alle deelnemers ontvangen bij hun eerste bezoek aan Emiel een mobiliteitsschema, zodat ook thuis kan worden geoefend!

Afwijkende tijden mogelijk in overleg.

Kosten: € 200,-

Inlichtingen bij de Golfacademy of bij Jan Roorda (senioren commissie)
Geïnteresseerd? Opgeven via jan.roorda@gmail.com

Ladiesday 14 augustus 2018

Dinsdag 14 augustus was het in de golfweek van Almeerderhout de dag voor de Ladiesday georganiseerd door de Damescommissie.
De belangstelling was groot, er deden 45 leden plus 44 vriendinnen mee (één vriendin moest zich op het laatst afmelden).

Om even voor 10:00 uur kwamen de eerste vogeltjes binnen vliegen, het thema was namelijk birds.
Het restaurant was door de Damescommissie in een vogelparadijs veranderd met vogelkooien, vogelverlichting, vogelparaplu’s, vaantjes met vogels, vogelslingers en vogels op de tafels. Bij het in ontvangst nemen van de scorekaarten kon men mulligans kopen. Dat werd door velen gedaan want de opbrengst voor de Stichting Handicart is € 325 geworden.
Later bleek dat sommige dames, waarschijnlijk door de gezellige maar toch ook competitieve sfeer, vergeten waren deze mulligans te gebruiken.
Na de koffie of thee met een heerlijk Portugees roomgebakje fladderden de dames naar buiten voor de shotgun.
Onderweg kwamen Aad Veltenaar en Piet Endenburg iedereen trakteren op een glaasje en kon men uit de mand met rauwkost het één en ander nemen.
Een aantal prijzen werd door de golfshop Foregolfers Almeerderhout, golfclub Almeerderhout en natuurgroothandel.com gesponsord.

Uitslag van de wedstrijd:
Neary Ingrid van der Meer zowel op M3 als op G8
Neary to the line op M2 Monica Leyten en op G4 Gwen Dudok van Heel

1e prijs met 42 punten Ans de Rooij en Petra Langhout
2e prijs met 40 punten Ineke Bodde en Elisabeth van Huffelen
3e prijs met 40 punten Barbara Repko en Janette Bergmeijer
Zij hadden minder punten op de laatste 9 holes.

De vele andere prijzen werden door het trekken van de scorekaarten uitgereikt.

Na de prijsuitreiking kon iedereen van de hightea gaan genieten.

Liesbeth Wickel

NGF Competitie 2019

Er kan weer ingeschreven worden voor de Competitie van 2019, echter zal dit niet meer zijn via een analoog formulier! Het formulier staat vanaf nu op de website van Almeerderhout onder “NGF Competitie 2019”

Lees het bijgevoegde Competitie protocol zorgvuldig, hiermee kom je te weten wat er wel en niet van de competitie speler verwacht wordt. Vul hierna het formulier compleet in.

 

Door de vernieuwde samenwerking met de Golf Academie zal de focus van de aanloop naar de Competitie met betrekking tot de trainingen anders zijn dan vorige jaren, uiteraard nog steeds zeer competitief, maar minder in individuele mate. Dit betekent dat we meer in team verband willen gaan trainen. Niet alleen zal er met het eigen team getraind gaan worden maar ook eens per maand met twee andere teams. Hiermee willen we het plezier in het spelen van de competitie en de betrokkenheid van de spelers in de teams vergroten.

Met andere woorden, we gaan er iets leuks van maken deze winter!!

Heb je nog niet eerder competitie gespeeld maar twijfel je of je wel in aanmerking komt, schrijf je dan zeker in!! De TC zal dan contact met je zoeken om de opties door te nemen.

Met sportieve groet,

Technische commissie